Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:779 · Visa fulltext
Lag (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten
Departement: Näringsdepartementet RSN
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:102, bet. 1999/2000:NU6, rskr. 1999/2000:3, EGTL204/98 s37, EGTL217/98 s18
CELEX-nr: 398L0034 398L0048
Ändring, SFS 2011:802
Rubrik: Lag (2011:802) om ändring i lagen (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2011-08-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:80, bet. 2010/11:NU25, rskr. 2010/11:272, EUTL218/2008 s30
CELEX-nr: 32008R0765
Ändring, SFS 2014:731
Rubrik: Lag (2014:731) om ändring i lagen (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262