Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:658 · Visa fulltext
Zoonoslag (1999:658)
Departement: Näringsdepartementet RSL
Ikraft: 1999-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:88, bet. 1998/99:MJU9, rskr. 1998/99:215, EGTL363/90 s51, EGTL62/93 s49, EGTL62/93 s38, EGTL113/97 s9
CELEX-nr: 390L0667 392L0118 392L0117 397L0022
Ändring, SFS 2006:811
Rubrik: Lag (2006:811) om ändring i zoonoslagen (1999:658)
Omfattning: ändr. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13 §§, rubr. närmast före 8, 12, 13 §§; nya 1 a, 8 a, 9 a, 10 a, 12 a, 14 §§, rubr. närmast före 1 a, 8 a, 9, 9 a, 10, 10 a, 11 §§
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:128, bet. 2005/06:MJU23, rskr. 2005/06:357
Ändring, SFS 2013:632
Rubrik: Lag (2013:632) om ändring i zoonoslagen (1999:658)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:116, bet. 2012/13:SoU27, rskr. 2012/13:280
Ändring, SFS 2014:517
Rubrik: Lag (2014:517) om ändring i zoonoslagen (1999:658)
Omfattning: ändr. 1 §; ny 11 a §, rubr. närmast före 11 a §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:182, bet. 2013/14:MJU23, rskr. 2013/14:266
Ändring, SFS 2014:702
Rubrik: Lag (2014:702) om ändring i zoonoslagen (1999:658)
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262