Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:568 · Visa fulltext
Lag (1999:568) om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 1999-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:68, bet. 1998/99:FöU8, rskr. 1998/99:225
Upphävd: 2011-01-01
Ändring, SFS 1999:1204
Rubrik: Lag (1999:1204) om ändring i lagen (1999:568) om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten
Omfattning: ny 1 a §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:1 utg.omr. 4, bet. 1999/2000:JuU1, rskr. 1999/2000:78
Ändring, SFS 2003:170
Rubrik: Lag (2003:170) om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11 §§
Ikraft: 2003-06-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:26, bet. 2002/03:FöU2, rskr. 2002/03:141
Ändring, SFS 2004:845
Rubrik: Lag (2004:845) om ändring i lagen (1999:568) om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Ändring, SFS 2007:408
Rubrik: Lag (2007:408) om ändring i lagen (1999:568) om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13, rskr. 2006/07:179
Ändring, SFS 2008:938
Rubrik: Lag (2008:938) om ändring i lagen (1999:568) om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:5, bet. 2008/09:AU4, rskr. 2008/09:26
Ändring, SFS 2010:449
Omfattning: upph.