Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:355 · Visa fulltext
Kasinolag (1999:355)
Departement: Finansdepartementet OU
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:80, bet. 1998/99:KrU11, rskr. 1998/99:229
Ändring, SFS 2004:1188
Rubrik: Lag (2004:1188) om ändring i kasinolagen (1999:355)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04, bet, 2004/05:Ju7, rskr. 2004/05:70
Ändring, SFS 2007:634
Rubrik: Lag (2007:634) om ändring i kasinolagen (1999:355)
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2007-08-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:100, bet. 2006/07:FiU21, rskr. 2006/07:222
Ändring, SFS 2009:70
Rubrik: Lag (2009:70) om ändring i kasinolagen (1999:355)
Omfattning: ändr. 2, 14, 17 §§, rubr. närmast före 17 §; nya 14 a, 14 b, 14 c §§
Ikraft: 2009-03-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:70, bet. 2008/09:JuU13, rskr. 2008/09:163, EUTL309/2005 s15
CELEX-nr: 32005L0060