Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:265 · Visa fulltext
Lag (1999:265) om särskilt grundavdrag och deklarationsskyldighet för fysiska personer i vissa fall vid 2000-2003 års taxeringar
Departement: Finansdepartementet S8
Ikraft: 1999-06-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:106, bet. 1998/99:SoU14, rskr. 1998/99:209
Ändring, SFS 2000:791
Rubrik: Lag (2000:791) om ändring i lagen (1999:265) om särskilt grundavdrag och deklarationsskyldighet för fysiska personer i vissa fall vid 2000 och 2001 års taxeringar
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 3 §§; ny 5 §
Ikraft: 2000-12-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:138, bet. 2000/01:SfU4, rskr. 2000/01:11
Ändring, SFS 2000:1010
Rubrik: Lag (2000:1010) om ändring i lagen (1999:265) om särskilt grundavdrag och deklarationsskyldighet för fysiska personer i vissa fall vid 2000-2003 års taxeringar
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:1, bet. 2000/01:FiU1, rskr. 2000/01:36
Ändring, SFS 2001:841
Rubrik: Lag (2001:841) om ändring i lagen (1999:265) om särskilt grundavdrag och deklarationsskyldighet för fysiska personer i vissa fall vid 2000-2003 års taxeringar
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:1, bet. 2001/02:FiU1, rskr. 2001/02:34
Ändring, SFS 2001:1241
Rubrik: Lag (2001:1241) om ändring i lagen (1999:265) om särskilt grundavdrag och deklarationsskyldighet för fysiska personer i vissa fall vid 2000-2003 års taxeringar
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:25, bet. 2001/02:SkU10, rskr. 2001/02:124