Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:175 · Visa fulltext
Rättsinformationsförordning (1999:175)
Departement: Justitiedepartementet KRIM
Ikraft: 1999-05-01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:80
Rubrik: Förordning (2000:80) om ändring i rättsinformationsförordningen (1999:175)
Omfattning: ändr. 9, 14, 16 §§
Ikraft: 2000-04-10
Ändring, SFS 2000:668
Rubrik: Förordning (2000:668) om ändring i rättsinformationsförordningen (1999:175)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2000-08-01
Ändring, SFS 2001:147
Rubrik: Förordning (2001:147) om ändring i rättsinformationsförordningen (1999:175)
Omfattning: ändr. 6, 8, 22 §§
Ikraft: 2001-06-01
Ändring, SFS 2002:1150
Rubrik: Förordning (2002:1150) om ändring i rättsinformationsförordningen (1999:175)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2003-01-01
Ändring, SFS 2003:610
Rubrik: Förordning (2003:610) om ändring i rättsinformationsförordningen (1999:175)
Omfattning: ändr. 6, 16, 18, 22 §§
Ikraft: 2003-12-01
Ändring, SFS 2005:800
Rubrik: Förordning (2005:800) om ändring i rättsinformationsförordningen (1999:175)
Omfattning: ändr. 15, 18 §§
Ikraft: 2006-01-01
Ändring, SFS 2006:87
Rubrik: Förordning (2006:87) om ändring i rättsinformationsförordningen (1999:175)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2006-03-31
Ändring, SFS 2007:293
Rubrik: Förordning (2007:293) om ändring i rättsinformationsförordningen (1999:175)
Omfattning: ändr. 4, 9 §§; ny 11 a §
Ikraft: 2010-07-01
Ändring, SFS 2007:875
Rubrik: Förordning (2007:875) om ändring i rättsinformationsförordningen (1999:175)
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2008:763
Rubrik: Förordning (2008:763) om ändring i förordningen (2007:293) om ändring i rättsinformationsförordningen (1999:175)
Omfattning: ändr. ikrafttr. till 2007:293
Ändring, SFS 2008:1205
Rubrik: Förordning (2008:1205) om ändring i förordningen (2007:293) om ändring i rättsinformationsförordningen (1999:175)
Omfattning: ändr. 11 a § i 2007:293
Ändring, SFS 2008:1394
Rubrik: Förordning (2008:1394) om ändring i rättsinformationsförordningen (1999:175)
Omfattning: ändr. 15, 18 §§
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:1059
Rubrik: Förordning (2009:1059) om ändring i rättsinformationsförordningen (1999:175)
Omfattning: ändr. 12 §; ny 6 a §
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2010:283
Rubrik: Förordning (2010:283) om ändring i rättsinformationsförordningen (1999:175)
Omfattning: ändr. 6 a, 17, 22 §§
Ikraft: 2010-06-01
Ändring, SFS 2010:1806
Rubrik: Förordning (2010:1806) om ändring i rättsinformationsförordningen (1999:175)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2010:1990
Rubrik: Förordning (2010:1990) om ändring i rättsinformationsförordningen (1999:175)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2011-05-02
Ändring, SFS 2016:239
Rubrik: Förordning (2016:239) om ändring i rättsinformationsförordningen (1999:175)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2016-09-01
Ändring, SFS 2018:1717
Rubrik: Förordning (2018:1717) om ändring i rättsinformationsförordningen (1999:175)
Omfattning: ändr. 21, 22, 23 §§
Ikraft: 2019-01-01