Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:170 · Visa fulltext
Förordning (1999:170) med instruktion för Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO)
Departement: Integrations- och jämställdhetsdepartementet IM
Ikraft: 1999-05-01
Upphävd: 2008-01-01
Ändring, SFS 2000:118
Rubrik: Förordning (2000:118) om ändring i förordningen (1999:170) med instruktion för Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1 §
Ikraft: 2000-06-01
Ändring, SFS 2001:317
Rubrik: Förordning (2001:317) om ändring i förordningen (1999:170) med instruktion för Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2001-07-01
Ändring, SFS 2002:46
Rubrik: Förordning (2002:46) om ändring i förordningen (1999:170) med instruktion för Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO)
Omfattning: ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft: 2002-03-01
Förarbeten: Jfr prop. 2001/02:27, bet. 2001/02:UbU5, rskr. 2001/02:101
Ändring, SFS 2003:319
Rubrik: Förordning (2003:319) om ändring i förordningen (1999:170) med instruktion för Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO)
Omfattning: ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 2002/03:65, bet. 2002/03:AU7, rskr. 2002/03:207
Ändring, SFS 2006:146
Rubrik: Förordning (2006:146) om ändring i förordningen (1999:170) med instruktion för Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO)
Omfattning: ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft: 2006-04-01
Förarbeten: Jfr prop. 2005/06:38, bet. 2005/06:UbU4, rskr. 2005/06:149
Ändring, SFS 2006:1408
Rubrik: Förordning (2006:1408) om ändring i förordningen (1999:170) med instruktion för Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO)
Omfattning: ändr. 4, 7 §§
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:1036
Omfattning: upph.