Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:1421 · Visa fulltext
Förordning (1999:1421) om behörighetsbevis för lärare och förskollärare med utländsk utbildning
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2000-02-01
Förarbeten: Jfr prop. 1998/99:110, bet. 1999/2000:UbU5, rskr. 1999/2000:15
Upphävd: 2012-07-01
Ändring, SFS 2002:257
Rubrik: Förordning (2002:257) om ändring i förordningen (1999:1421) om behörighetsbevis för lärare med utländsk utbildning
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2002-06-01
Ändring, SFS 2004:697
Rubrik: Förordning (2004:697) om ändring i förordningen (1999:1421) om behörighetsbevis för lärare med utländsk utbildning
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2004-10-05
Ändring, SFS 2010:65
Rubrik: Förordning (2010:65) om ändring i förordningen (1999:1421) om behörighetsbevis för lärare med utländsk utbildning
Omfattning: ändr. 2, 5, 6 §§
Ikraft: 2010-03-23
Ändring, SFS 2011:326
Omfattning: upph.
Ändring, SFS 2011:437
Rubrik: Förordning (2011:437) om ändring i förordningen (1999:1421) om behörighetsbevis för lärare med utländsk utbildning
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 5 §§
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2012:495
Rubrik: Förordning (2012:495) om ändring i förordningen (1999:1421) om behörighetsbevis för lärare och förskollärare med utländsk utbildning
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraft: 2012-06-30