Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:1382 · Visa fulltext
Förordning (1999:1382) om stödområden för vissa regionala företagsstöd
Departement: Näringsdepartementet RSL
Ikraft: 2000-01-01
Ändring, SFS 2000:280
Rubrik: Förordning (2000:280) om ändring i förordningen (1999:1382) om stödområden för vissa regionala företagsstöd
Omfattning: ändr. 1, 2 §§, bil.
Ikraft: 2000-06-01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:62
Rubrik: Förordning (2007:62) om ändring i förordningen (1999:1382) om stödområden för vissa regionala företagsstöd
Omfattning: ändr. 1, 2 §§, bil.
Ikraft: 2007-03-08
Ändring, SFS 2007:1358
Rubrik: Förordning (2007:1358) om ändring i förordningen (1999:1382) om stödområden för vissa regionala företagsstöd
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2008-02-01
Ändring, SFS 2014:388
Rubrik: Förordning (2014:388) om ändring i förordningen (1999:1382) om stödområden för vissa regionala företagsstöd
Omfattning: ändr. 2 §, bil.
Ikraft: 2014-07-01
Ändring, SFS 2015:431
Rubrik: Förordning (2015:431) om ändring i förordningen (1999:1382) om stödområden för vissa regionala företagsstöd
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2015-10-01