Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:132 · Visa fulltext
Lag (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder
Departement: Integrations- och jämställdhetsdepartementet DISK
Ikraft: 1999-05-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:179, bet. 1998/99:AU4, rskr. 1998/99:140
Upphävd: 2009-01-01
Ändring, SFS 2003:309
Rubrik: Lag (2003:309) om ändring i lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder
Omfattning: ändr. författningsrubr., 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 18, 24 §§; nya 2 a, 2 b, 4 a, 4 b, 24 a §§, rubr. närmast före 4 a, 4 b, 24 a §§
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:65, bet. 2002/03:AU7, rskr. 2002/03:207, EGTL303/2000 s16, EGTL2/2001 s42
CELEX-nr: 32000L0078, 32000L0078R(1)
Ändring, SFS 2005:478
Rubrik: Lag (2005:478) om ändring i lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder
Omfattning: ändr. 2 b, 11 §§
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:147, bet. 2004/05:AU7, rskr. 2004/05:267
Ändring, SFS 2006:1330
Rubrik: Lag (2006:1330) om ändring i lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder
Omfattning: ändr. 2 a, 6 §§
Ikraft: 2006-12-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:207, bet. 2006/07:AU2, rskr. 2006/07:3, EGTL303/2000 s16, EGTL2/2001 s42
CELEX-nr: 32000L0078, 32000L0078R (01)
Ändring, SFS 2008:567
Omfattning: upph.