Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:1229 · Visa fulltext
Inkomstskattelag (1999:1229)
Departement: Finansdepartementet S1
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:2, 1999/2000:9, 1999/2000:15, bet. 1999/2000:SkU2, 1999/2000:SkU5, 1999/2000:SkU8, rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 1999:1230
Omfattning: ändr. 2 kap. 27 §, 8 kap. 6, 9, 10, 11, 16, 19, 21 §§, 9 kap. 7 §, 10 kap. 5 §, 11 kap. 30, 31, 32, 37, 40, 41 §§, 12 kap. 36 §, 15 kap. 8 §, 16 kap. 22, 24, 30 §§, 28 kap. 9 §, 57 kap. 9, 22 §§, 58 kap. 10, 18, 18 a, 24 §§, 67 kap. 6 §, rubr. närmast före 8 kap. 6, 9, 10 §§, 11 kap. 31 § 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 §§, 61 kap 2, 3, 3 a, 4, 5, 7, 8, 8 a, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 b, 20, 21 §§, 62 kap 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§, 63 kap 2, 4, 5 §§, 64 kap 2 §, 65 kap 3, 6, 8, 9, 9 d, 10, 11, 12 §§, 66 kap 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22 §§, rubr. till 11, 12, 15, 16, 42 kap, rubr. närmast före 22 kap 9 §, 28 kap 22 §, 46 kap 3 §; ny 47 kap 11 b §, rubr. närmast före 47 kap 11 b §
Förarbeten: Prop. 2005/06:124, bet. 2005/06:LU35, rskr. 2005/06:286 Prop. 2007/08:27, bet. 2007/08:SkU10, rskr. 2007/08:90 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7, EUTL262/2005 s1
CELEX-nr: 32005Q0684
Ändring, SFS 2000:78
Rubrik: Lag (2000:78) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 23 kap 13 §, 38 kap 12 §, 39 kap 14, 17 §§, 57 kap 2 §; nya 48 kap 6 a §, 57 kap 6 a §
Ikraft: 2000-03-10 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:38, bet. 1999/2000:SkU12, rskr. 1999/2000:136
Ändring, SFS 2000:494
Rubrik: Lag (2000:494) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 24 kap 14, 19 §§, 39 kap 22, 23 §§; ny 39 kap 21 a §
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:88, bet. 1999/2000:LU24, rskr. 1999/2000:249
Ändring, SFS 2000:502
Rubrik: Lag (2000:502) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 15 kap 6 §, 16 kap 16 §, 23 kap 16 §
Ikraft: 2000-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:82, bet. 1999/2000:SkU21, rskr. 1999/2000:245
Ändring, SFS 2000:540
Rubrik: Lag (2000:540) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: upph. 48 kap 22 §; nuvarande 16 kap 36, 37 §§ betecknas 16 kap 28 b, 36 §§, rubr. närmast före nuvarande 16 kap 36, 37 §§ sätts närmast före 16 kap 28 b, 36 §§; ändr. 12 kap 14, 15, 16 §§, 19 kap 2 §, 25 kap 23 §, 48 kap 19, 20, 21, 24, 27 §§; ny 16 kap 28 a §, rubr. närmast före 16 kap 28 a §
Ikraft: 2000-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:100, bet. 1999/2000:FiU20, rskr. 1999/2000:261
Ändring, SFS 2000:797
Rubrik: Lag (2000:797) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 8 kap 16 §, 11 kap 31 §
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:138, bet. 2000/01:SfU4, rskr. 2000/01:11
Ändring, SFS 2000:997
Rubrik: Lag (2000:997) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1929)
Omfattning: ändr. 2 kap 26 §, 43 kap 12, 15, 16 §§
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:8, bet. 2000/01:SfU5, rskr. 2000/01:32
Ändring, SFS 2000:1002
Rubrik: Lag (2000:1002) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 61 kap 1, 4, 18 §§, rubr. närmast före 61 kap 3 §; ny 61 kap 3 a §
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:7, bet. 2000/01:SkU4, rskr. 2000/01:30
Ändring, SFS 2000:1003
Rubrik: Lag (2000:1003) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §, 12 kap 5, 27, 29 §§, 16 kap 27 §, 45 kap 33 §, 46 kap 18 §, 63 kap 2, 3, 4 §§, 65 kap 5, 10 §§
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:1, bet. 2000/01:FiU1, rskr. 2000/01:36
Ändring, SFS 2000:1161
Rubrik: Lag (2000:1161) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 11 kap 22, 23 §§, rubr. närmast före 11 kap 22 §; ny 11 kap 23 a §
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:12, bet. 2000/01:SkU6, rskr. 2000/01:70
Ändring, SFS 2000:1305
Rubrik: Lag (2000:1305) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 8 kap 7 §, 9 kap 8 §
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:126, bet. 2000/01:SkU3, rskr. 2000/01:71
Ändring, SFS 2000:1341
Rubrik: Lag (2000:1341) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 3 kap 12 §, 6 kap 6, 12 §§, 7 kap 17 §, 10 kap 3, 11 §§, 11 kap 16, 26, 33, 35, 36 §§, 12 kap 3, 21, 24, 25, 35 §§, 16 kap 19, 29, 30 §§, 17 kap 6, 7 §§, 18 kap 11, 20 §§, 21 kap 9 §, 22 kap 10 §, 23 kap 14, 26, 28 §§, 24 kap 15, 20 §§, 25 kap 11, 14, 20, 23, 24, 25 §§, 26 kap 13, 15 §§, 27 kap 17 §, 35 kap 3, 4, 5 §§, 36 kap 3 §, 40 kap 5, 6, 18, 23 §§, 41 kap 3 §, 44 kap 7 §, 46 kap 17 §, 48 kap 7, 8, 9 §§, 49 kap 8, 22 §§, 51 kap 1 §, 56 kap 2, 4, 5, 6, 8 §§, 61 kap 19 §, 63 kap 9 §, 65 kap 16 §, rubr. närmast före 17 kap 6 §, 25 kap 24 §, 48 kap 8, 9 §§; nya 31 kap 25 a §, 35 kap 2 a §, 36 kap 2 a §, 42 kap 16 a, 20 a §§, rubr. närmast före 17 kap 7 §
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:12, 2000/01:22, bet. 2000/01:SkU9, rskr. 2000/01:108
Ändring, SFS 2000:1354
Rubrik: Lag (2000:1354) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §, 30 kap 1 §, 39 kap 14 §, 42 kap 8 §, 44 kap 6 §, 48 kap 2, 16, 21 §§; nya 6 kap 10 a, 16 a §§, rubr. närmast före 6 kap 16 a §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Bet. 2000/01:SkU9, rskr. 2000/01:108
Ändring, SFS 2000:1355
Rubrik: Lag (2000:1355) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: nuvarande 19 kap 14 § betecknas 19 kap 14 a §; ändr. 42 kap 2 §; nya 18 kap 17 a, 17 b, 17 c §§, 19 kap 14 §, rubr. närmast före 18 kap 17 a §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:30, bet. 2000/01:SkU10, rskr. 2000/01:109
Ändring, SFS 2000:1356
Rubrik: Lag (2000:1356) om ändring i lagen (2000:502) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 15 kap 6 §, 16 kap 16 § i 2000:502
Förarbeten: Prop. 2000/01:30, bet. 2000/01:SkU10, rskr. 2000/01:109
Ändring, SFS 2001:329
Rubrik: Lag (2001:329) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 8 kap 7 §, 9 kap 8 §
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:117, bet. 2000/01:SkU27, rskr. 2000/01:238
Ändring, SFS 2001:359
Rubrik: Lag (2001:359) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 9 kap 7 §, 11 kap 34 §, 42 kap 16 §
Ikraft: 2001-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:10, Prop. 2000/01:107, bet. 2000/01:SkU24, rskr. 2000/01:241
Ändring, SFS 2001:483
Rubrik: Lag (2001:483) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 8 kap 11 §
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:80, bet. 2000/01:SoU18, rskr. 2000/01:259
Ändring, SFS 2001:766
Rubrik: Lag (2001:766) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 8 kap 10 §
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:140, bet. 2001/02:SfU3, rskr. 2001/02:10
Ändring, SFS 2001:842
Rubrik: Lag (2001:842) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §, 39 kap 14 §, 63 kap 3, 4 §§, 65 kap 5, 10 §§
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:1, bet. 2001/02:FiU1, rskr. 2001/02:34
Ändring, SFS 2001:857
Rubrik: Lag (2001:857) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 8 kap 11 §
Ikraft: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:136, bet. 2001/02:SfU4, rskr. 2001/02:13
Ändring, SFS 2001:908
Rubrik: Lag (2001:908) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: upph. 12 kap 9, 23 §§, rubr. närmast före 12 kap 23 §; ändr. 10 kap 2 §, 11 kap 31 §, 12 kap 3 §, 61 kap 5, 6, 7 §§, rubr. närmast före 11 kap 21 §; ny 11 kap 21 a §
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:18, bet. 2001/02:SkU5, rskr. 2001/02:61
Ändring, SFS 2001:1168
Rubrik: Lag (2001:1168) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: upph. 12 kap 35 §, 16 kap 33 §, rubr. närmast före 12 kap 35 §, 16 kap 33 §; ändr. 1 kap 11 §, 65 kap 12 §; nya 65 kap 11 a, 11 b, 11 c §§
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:36, bet. 2001/02:SkU6, rskr. 2001/02:119
Ändring, SFS 2001:1175
Rubrik: Lag (2001:1175) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 61 kap 19 §; nya 61 kap 19 a, 19 b §§
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:45, bet. 2001/02:SkU12, rskr. 2001/02:122
Ändring, SFS 2001:1176
Rubrik: Lag (2001:1176) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 7 kap 17 §, 10 kap 12 §, 16 kap 17, 18 §§, 17 kap 16 §, 23 kap 11 §, 25 kap 2, 21 §§, 29 kap 3 §, 37 kap 2, 31 §§, 42 kap 16 §, 43 kap 11, 12 §§, 44 kap 2, 27 §§, 49 kap 1, 2, 12, 14, 18, 19, 24, 26, 27, 28 §§, 56 kap 8 §, 57 kap 3, 4, 5, 13 §§, 58 kap 18 §, rubr. till 49 kap, rubr. närmast före 17 kap 16 §, 25 kap 21 §, 43 kap 11 §, 49 kap 24, 26 §§, 57 kap 13 §, rubr. till bil. 37.1, 37.2; nya 48 a kap, 48 kap 17 a §, rubr. närmast före 48 kap 17 a §
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:46, bet. 2001/02:SkU13, rskr. 2001/02:123
Ändring, SFS 2001:1185
Rubrik: Lag (2001:1185) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: upph. 39 kap 10 §; ändr. 2 kap 3 §, 6 kap 8 §, 23 kap 4 §, 37 kap 9 §, 38 kap 3 §, 39 kap 2, 6, 12 §§
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:42, bet. 2001/02:SkU7, rskr. 2001/02:120
Ändring, SFS 2001:1221
Rubrik: Lag (2001:1221) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 47 kap 5 §; nya 47 kap 5 a, 13 a §§
Ikraft: 2001-12-31 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:43, bet. 2001/02:SkU11, rskr. 2001/02:121
Ändring, SFS 2001:1242
Rubrik: Lag (2001:1242) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 1 kap 16 §, 8 kap 8 §, 21 kap 33, 38 §§, 32 kap 6, 10 §§, 48 kap 7 §, 51 kap 6 §
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:25, 2001/02:46, bet. 2001/02:SkU10, rskr. 2001/02:124
Ändring, SFS 2002:213
Rubrik: Lag (2002:213) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 8 kap 9 §, 10 kap 2, 5 §§, 11 kap 30, 40 §§, 28 kap 9 §, 58 kap 10, 24 §§, rubr. närmast före 11 kap 30 §
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:84, bet. 2001/02:SfU12, rskr. 2001/02:215
Ändring, SFS 2002:322
Rubrik: Lag (2002:322) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: upph. 63 kap 6, 7, 8, 9, 10 §§, rubr. närmast före 63 kap 2, 3, 6 §§; ändr. 1 kap 5, 9 §§, 63 kap 1, 2 §§
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:119, bet. 2001/02:SfU17, rskr. 2001/02:253
Ändring, SFS 2002:429
Rubrik: Lag (2002:429) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 8 kap 7 §, 9 kap 8 §
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:127, bet. 2001/02:SkU27, rskr. 2001/02:273
Ändring, SFS 2002:536
Rubrik: Lag (2002:536) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 13 kap 1 §, 15 kap 1 §, 16 kap 1 §, 43 kap 8 §, 49 kap 5 §, 50 kap 7, 8 §§; nya 13 kap 1 a §, 14 kap 13 a §, 49 a kap, 57 kap 12 a §
Ikraft: 2002-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:165, bet. 2001/02:SkU23, rskr. 2001/02:265
Ändring, SFS 2002:540
Rubrik: Lag (2002:540) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 48 kap 26, 27 §§; nya 50 kap 12, 13 §§, 52 kap 8 §
Ikraft: 2002-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:140, bet. 2001/02:SkU25, rskr. 2001/02:274
Ändring, SFS 2002:627
Rubrik: Lag (2002:627) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 11 kap 34 §
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:161, bet. 2001/02:UbU15, rskr. 2001/02:312
Ändring, SFS 2002:972
Rubrik: Förordning (2002:972) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 63 kap 3 §, 3 p övergångsbest. till 2001:1175
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:1, bet. 2002/03:FiU1, rskr. 2002/03:24
Ändring, SFS 2002:1006
Rubrik: Lag (2002:1006) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 8 kap 20 §, 11 kap 14, 35 §§, 66 kap 3 §
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:5, bet. 2002/03:SkU2, rskr. 2002/03:41
Ändring, SFS 2002:1143
Rubrik: Lag (2002:1143) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: upph. 43 kap 11 §, 49 kap 10, 16, 27, 32 §§, rubr. närmast före 43 kap 11 §, 49 kap 10, 27, 32 §§; ändr. 23 kap 19 §, 37 kap 27, 28 §§, 38 kap 17 §, 48 kap 7 §, 48 a kap 1, 2, 7, 9, 10, 11 §§, 49 kap 1, 2, 5, 8, 13, 14, 17, 19, 25, 26 §§, 56 kap 8 §, 57 kap 6, 13 §§, rubr. närmast före 49 kap 14 §, 57 kap 13 §; nya 48 a kap 4 a, 6 a, 8 a, 12, 13, 14, 15, 16 §§, rubr. närmast före 48 a kap 6 a, 8 a, 9, 11, 14, 15, 16 §§
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:15, bet. 2002/03:SkU5, rskr. 2002/03:80
Ändring, SFS 2003:118
Rubrik: Lag (2003:118) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 17 kap 4 §; ny 17 kap 22 a §
Ikraft: 2003-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:40, bet. 2002/03:NU6, rskr. 2002/03:133
Ändring, SFS 2003:224
Rubrik: Lag (2003:224) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: upph. 24 kap 13, 14, 19, 20 §§, 25 kap 6-27 §§, 49 kap 22 §, 50 kap 12, 13 §§, 52 kap 8 §, rubr. närmast före 24 kap 13, 15, 20 §§, 25 kap 6, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31 §§; nuvarande 24 kap 15, 16, 17, 18, 21, 22 §§, 25 kap 28, 29, 30, 31, 32 §§ betecknas 24 kap 13, 14, 18, 19, 15, 16 §§, 25 kap 7, 8, 10, 9, 11 §§; ändr. 2 kap 1 §, 14 kap 19 §, 16 kap 1 §, 17 kap 33 §, 18 kap 12 §, 19 kap 15 §, 20 kap 13 §, 23 kap 2, 7 §§, 24 kap 12 §, 25 kap 1, 2 §§, 30 kap 1 §, 35 kap 3, 4 §§, 37 kap 31 §, 39 kap 14, 17, 23 §§, 43 kap 2 §, 44 kap 1, 27 §§, 45 kap 31 §, 46 kap 16 §, 48 kap 7, 25, 26, 27 §§, 49 kap 5, 23 §§, 49 a kap 4, 6, 7, 11, 13 §§, 50 kap 10, 11 §§, 52 kap 6 §, 56 kap 8 §, de nya 24 kap 13, 14, 15, 16, 18, 19 §§, 25 kap 7, 8, 9, 10, 11 §§, bil. 24.1, bil. 24.2, rubr. närmast före 25 kap 28, 30, 32 §§ sätts närmast före 25 kap 7, 10, 11 §§; nya 20 a kap, 24 kap 17, 20, 21, 22 §§, 25 kap 6, 12 §§, 25 a kap, 45 kap 32 a §, 49 kap 19 a, 19 b §§, rubr. närmast före 24 kap 13, 17, 18, 19, 20 §§, 25 kap 6, 8 , 12 §§, 45 kap 32 a §, 49 kap 19 a, 19 b §§, p 6 i övrgångsbest. till 2002:540
Ikraft: 2003-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:96, bet. 2002/03:SkU14, rskr. 2002/03:166
Ändring, SFS 2003:342
Rubrik: Lag (2003:342) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 21 kap 15 §; nya 16 kap 20 a §, 45 kap 15 a §, rubr. närmast före 16 kap 20 a §, 45 kap 15 a §
Ikraft: 2003-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:79, bet. 2002/03:SkU17, rskr. 2002/03:218
Ändring, SFS 2003:349
Rubrik: Lag (2003:349) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 8 kap 3 §, 42 kap 25 §
Ikraft: 2003-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:93, bet. 2002/03:KrU8, rskr. 2002/03:212
Ändring, SFS 2003:669
Rubrik: Lag (2003:669) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 1 kap 16 §, 7 kap 11 §, 21 kap 24, 34 §§, 24 kap 9 §, 31 kap 19, 24, 25, 27 §§, 36 kap 5 §, 58 kap 5, 9, 10, 18, 24, 32, 34 §§, 59 kap 8, 9, 10, 12 §§, 65 kap 3 §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2003:745
Rubrik: Lag (2003:745) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 11 kap 12, 26 §§, 12 kap 3, 24, 25 §§, 61 kap 3 §; ny 11 kap 26 a §, rubr. närmast före 11 kap 26 a §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:123, bet. 2003/04:SkU3, rskr. 2003/04:18
Ändring, SFS 2003:825
Rubrik: Lag (2003:825) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 65 kap 5 §, p 3 övergångsbest. till 2001:1175
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:1, bet. 2003/04:FiU1, rskr. 2003/04:42
Ändring, SFS 2003:1074
Rubrik: Lag (2003:1074) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 19 kap 2 §, 20 kap 3 §, 26 kap 12 §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:16, bet. 2003/04:SkU8, rskr. 2003/04:79
Ändring, SFS 2003:1075
Rubrik: Lag (2003:1075) om ändring i inkomsskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 24 kap 2 §, 39 kap 23 §; nya 39 kap 24 a §, 42 kap 21 a §, rubr. närmast före 42 kap 21 a §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:22, bet. 2003/04:SkU13, rskr. 2003/04:80
Ändring, SFS 2003:1086
Rubrik: Lag (2003:1086) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: upph. 6 kap 10, 13, 14, 15, 16 §§, 24 kap 15 §, rubr. närmast före 6 kap 12 §; ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 2 §, 5 kap 3 §, 6 kap 1, 2, 8, 9, 12 §§, 9 kap 5 §, 14 kap 11 §, 16 kap 19 §, 18 kap 14 §, 20 a kap 1 §, 24 kap 16 §, 25 kap 12 §, 25 a kap 19, 20, 23, 24 §§, 30 kap 2 §, 42 kap 22 §, rubr. till 5 kap, rubr. närmast före 42 kap 22 §, p 3, 4, 12, 13 övergångsbest. till 2003:224; nya 2 kap 2 a, 5 a §§, 5 kap 2 a §, 13 kap 12 §, 22 kap 13 §, 30 kap 10 a §, 39 a kap, bil. 39, rubr. närmast före 2 kap 2 a, 5 a §§, 13 kap 12 §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:10, bet. 2003/04:SkU6, rskr. 2003/04:78
Ändring, SFS 2003:1102
Rubrik: Lag (2003:1102) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 14 kap 8 §, 17 kap 1, 2, 3, 5, 17, 19, 20, 21, 27 §§, 37 kap 2 §, rubr. närmast före 17 kap 2, 17 §§; nya 17 kap 19 a, 20 a, 20 b, 20 c §§, rubr. närmast före 17 kap 19, 21 §§
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:28, bet. 2003/04:SkU16, rskr. 2003/04:83
Ändring, SFS 2003:1194
Rubrik: Lag (2003:1194) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 8 kap 30 §, 11 kap 7, 18 §§, 16 kap 22 §, 28 kap 26 §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:21, bet. 2003/04:SkU12, rskr. 2003/04:120
Ändring, SFS 2003:1200
Rubrik: Lag (2003:1200) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 57 kap 7 §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/04:17, bet. 2003/04:SkU9, rskr. 2003/04:117
Ändring, SFS 2003:1202
Rubrik: Lag (2003:1202) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:18, bet. 2003/04:SkU10, rskr. 2003/04:118
Ändring, SFS 2003:1206
Rubrik: Lag (2003:1206) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 15 kap 10 §, 39 kap 26 §, 42 kap 29 §, 47 kap 5, 5 a, 7, 8, 9 §§; ny 47 kap 5 b §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:19, bet. 2003/04:SkU11, rskr. 2003/04:119
Ändring, SFS 2003:1214
Rubrik: Lag (2003:1214) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 7 kap 2 §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:132, bet. 2003/04:SfU4, rskr. 2003/04:101
Ändring, SFS 2004:66
Rubrik: Lag (2004:66) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §, 6 kap 5, 10 a, 16 a §§, 17 kap 15 §, 24 kap 11 §, 30 kap 1 §, 39 kap 1, 14, 20 §§, 42 kap 8 §, 44 kap 6 §, 48 kap 2, 7, 16, 18, 21 §§, 65 kap 14 §, rubr. närmast före 6 kap 5, 16 a §, 17 kap 15 §, 39 kap 20 §, 44 kap 6 §, 48 kap 16, 18 §§, rubr. närmast efter 39 kap 13 §,
Ikraft: 2004-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:150, bet. 2003/04:FiU14, rskr. 2003/04:139
Ändring, SFS 2004:438
Rubrik: Lag (2004:438) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 13 kap 7 §, 21 kap 21, 32, 35, 36, 38 §§, 32 kap 1, 5, 7, 8, 10 §§, 34 kap 23 §, 40 kap 22 §, 41 kap 8 §, rubr. närmast före 21 kap 38 §, 32 kap 10 §, p 2 övergångs.best. till 2003:1102; nya 2 kap 4 a §, rubr. närmast före 2 kap 4 a §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:99, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:243
Ändring, SFS 2004:494
Rubrik: Lag (2004:494) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §, 3 kap 19 §, 20 a kap 1 §
Ikraft: 2004-10-08 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:134, bet. 2003/04:SkU34, rskr. 2003/04:264
Ändring, SFS 2004:498
Rubrik: Lag (2004:498) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 30 kap 11, 12 §§, 34 kap 20 §, 48 kap 12 §
Ikraft: 2004-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:133, bet. 2003/04:SkU33, rskr. 2003/04:263
Ändring, SFS 2004:614
Rubrik: Lag (2004:614) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 6 kap 1 §, 13 kap 11 §, bil. 24.1, 24.2, 37.1, 37.2; nytt 6 a kap, nya bil. 6 a.1, 6 a.2
Ikraft: 2004-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:126, bet. 2003/04:SkU32, rskr. 2003/04:270, EUTL157/2003 s49, EUTL168/2004 s35, EUTL157/2004 s106, EGTL225/1990 s1, EGTC241/1994 s21, EUTL236/2003 s1, EGTL225/1990 s6, EUTL236/2003 s1, EUTL007/2004 s41
CELEX-nr: 32003L0049, 32004L0066, 32004L0076, 31990L0434, 11994N, 12003T, 31990435, 12003T, 32003L0123
Ändring, SFS 2004:634
Rubrik: Lag (2004:634) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 9 kap 4 §, 16 kap 17 §, rubr. närmast före 9 kap 4 §
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:145, bet. 2003/04:SkU35, rskr. 2003/04:265
Ändring, SFS 2004:654
Rubrik: Lag (2004:654) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: upph. 3 kap 14 §, rubr. närmast före 3 kap 14 §; ny rubr. närmast före 3 kap 15 §
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:151, bet. 2003/04:SkU37, rskr. 2003/04:272
Ändring, SFS 2004:790
Rubrik: Lag (2004:790) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 7 kap 2, 16 §§, 8 kap 17, 21 §§
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Ändring, SFS 2004:985
Rubrik: Lag (2004:985) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §; ny 2 kap 35 §, rubr. närmast före 2 kap 35 §
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:12, bet. 2004/05:SkU8, rskr. 2004/05:36
Ändring, SFS 2004:1040
Rubrik: Lag (2004:1040) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 7 kap 17 §, 43 kap 7 §, 48 a kap 8 a, 10 §§, 57 kap 12 §; ny 57 kap 11 a §
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:22, bet. 2004/05:SkU11, rskr. 2004/05:61
Ändring, SFS 2004:1055
Rubrik: Lag (2004:1055) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §, 12 kap 5, 27 §§, 16 kap 27 §, 65 kap 5, 6, 10 §§
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:1, bet. 2004/05:FiU1, rskr. 2004/05:47
Ändring, SFS 2004:1139
Rubrik: Lag (2004:1139) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 3 kap 18 §, 59 kap 16 §, 62 kap 9 §, 63 kap 2, 3, 4 §§, 65 kap 4, 11 c §§, p 3 övergångsbest. till 2001:1175
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:1 och 2004/05:19, bet. 2004/05:SkU9, rskr. 2004/05:74
Ändring, SFS 2004:1147
Rubrik: Lag (2004:1147) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 24 kap 13, 20 §§, bil. 24.1; ny 24 kap 17 a §, rubr. närmast före 17 a §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:27, bet. 2004/05:SkU13, rskr. 2004/05:76, EGTL225/1990 s6, EUTL007/2004 s41
CELEX-nr: 31990L0435, 32003L0123
Ändring, SFS 2004:1149
Rubrik: Lag (2004:1149) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 1 kap 13 §, 33 kap 5, 10 §§, 34 kap 4, 18 §§; nya 30 kap 12 a §, 33 kap 7 a §, rubr. närmast före 30 kap 12 a §
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:32, bet. 2004/05:SkU15, rskr. 2004/05:77
Ändring, SFS 2004:1181
Rubrik: Lag (2004:1181) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 17 kap 20 §, 39 kap 7 §
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:24, bet. 2004/05:LU3, rskr. 2004/05:89
Ändring, SFS 2004:1323
Rubrik: Lag (2004:1323) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ny 30 kap 6 a §, rubr. närmast före 30 kap 6 a §
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:SkU17, rskr. 2004/05:131
Ändring, SFS 2004:1332
Rubrik: Lag (2004:1332) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 17 kap 1, 4, 19, 22 a §§, 29 kap 2 §, rubr. närmast före 17 kap 22 a §; nya 17 kap 22 b, 22 c, 22 d §§
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:33, bet. 2004/05:SkU16, rskr. 2004/05:133
Ändring, SFS 2004:1346
Rubrik: Lag (2004:1346) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 8 kap 7 §, 44 kap 36 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:25, bet. 2004/05:SkU18, rskr. 2004/05:134
Ändring, SFS 2005:121
Rubrik: Lag (2005:121) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 58 kap 18 §
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:150, bet. 2004/05:LU4, rskr. 2004/05:160
Ändring, SFS 2005:269
Rubrik: Lag (2005:269) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 23 kap 2 §
Ikraft: 2005-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:91, bet. 2004/05:SkU27, rskr. 2004/05:223
Ändring, SFS 2005:347
Rubrik: Lag (2005:347) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 62 kap. 6 §, 64 kap 2, 3, 6 §§, 65 kap 11 §
Ikraft: 2005-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:146, bet. 2004/05:SkU31, rskr. 2004/05:236
Ändring, SFS 2005:798
Rubrik: Lag (2005:798) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 7 kap 17 §
Ikraft: 2005-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:139, bet. 2005/06:SkU2, rskr. 2005/06:11
Ändring, SFS 2005:826
Rubrik: Lag (2005:826) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §, 12 kap 5, 27 §§, 16 kap 27 §, 61 kap 19 a §, 63 kap 3 §, 65 kap 5, 10 §§, p 3 övergångsbest. till 2001:1175
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:1, bet. 2005/06:FiU1, rskr. 2005/06:34
Ändring, SFS 2005:898
Rubrik: Lag (2005:898) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 3 kap 12 §
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:21, bet. 2005/06:SkU8, rskr. 2005/06:77
Ändring, SFS 2005:1136
Rubrik: Lag (2005:1136) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: upph. 43, 57 kap; ändr. 1 kap 8 §, 2 kap 1 §, 23 kap 19 §, 42 kap 1, 3 §§, 48 kap 1, 20, 24 §§, 48 a kap 8 a, 10, 14 16 §§, 50 kap 7 §, 65 kap 13 §; nya 57 kap, 42 kap 15 a §, 48 kap 20 a §, rubr. närmast före 42 kap 15 a §
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:39 och 2005/06:40, bet. 2005/06:SkU10, rskr. 2005/06:116
Ändring, SFS 2005:1142
Rubrik: Lag (2005:1142) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 3 kap 19 §, 10 kap 3 §, 11 kap 15, 45 §§, 13 kap 3 §, 15 kap 3 §, 24 kap 2 §, 25 a kap 4, 19 §§, 40 kap 5 §, 42 kap 15, 17, 20 §§, 43 kap 26 §, 44 kap 10, 19, 20 §§, 48 kap 2, 6 a, 13, 15 §§, 49 a kap 2 §, 49 kap 2 §, bil. 37.1, rubr. närmast före 42 kap 15, 17 §§, 48 kap 13 §; nya 48 kap 6 b, 28 §§
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:22 och 2005/06:39, bet. 2005/06:SkU9, rskr. 2005/06:115, EGTL225/1990 s1, EUTL58/2005 s19, EGTL294/2001 s 1
CELEX-nr: 31990L0434, 32005L0019, 32001R2157
Ändring, SFS 2005:1146
Rubrik: Lag (2005:1146) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 16 kap 11 §
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:3, bet. 2005/06:KrU5, rskr. 2005/06:98
Ändring, SFS 2005:1166
Rubrik: Lag (2005:1166) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 21 kap 40 §
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:41, bet. 2005/06:MjU2, rskr. 2005/06:107
Ändring, SFS 2005:1170
Rubrik: Lag (2005:1170) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 6 kap 8 §, 10 kap 5 §, 16 kap 17 §, 28 kap 2, 3 §§, 39 kap 1 §, 58 kap 1, 19 §§, rubr. till 58 kap, rubr. närmast före 58 kap 19 §; nya 28 kap 12 a, 12 b §§, 39 kap 13 a, 13 b, 13 c, 13 d, 13 e, 13 f §§, 58 kap 1 a, 1 b, 19 a §§, rubr. närmast före 39 kap 13 a §, 58 kap 1 a §
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:22, bet. 2005/06:SkU12, rskr. 2005/06:114
Ändring, SFS 2005:1171
Rubrik: Lag (2005:1171) om ändring i lagen (2005:121) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 58 kap 18 § i 2005:121
Förarbeten: Bet. 2005/06:SkU12, rskr. 2005/06:114
Ändring, SFS 2006:5
Rubrik: Lag (2006:5) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: upph. 11 kap 21 a §; ändr. 11 kap 21, 27 §§, 12 kap 3 §
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:19, bet. 2005/06:SkU6, rskr. 2005/06:113
Ändring, SFS 2006:52
Rubrik: Lag (2006:52) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 11 kap 34 §
Ikraft: 2006-04-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:43, bet. 2005/06:SoU10, rskr. 2005/06:148
Ändring, SFS 2006:238
Rubrik: Lag (2006:238) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 9 kap 8 §
Ikraft: 2006-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:65, bet. 2005/06:SkU15, rskr. 2005/06:167
Ändring, SFS 2006:424
Rubrik: Lag (2006:424) ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ny 63 kap 4 a §
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:163, bet. 2005/06:SkU23, rskr. 2005/06:289, EGTL10/2001 s30, EUTL325/2004 s4
CELEX-nr: 32001R0069, 32004R1860
Ändring, SFS 2006:554
Rubrik: Lag (2006:554) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:124, bet. 2005/06:LU35, rskr. 2005/06:286
Ändring, SFS 2006:582
Rubrik: Lag (2006:582) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: upph. 43 kap 26 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:169, bet. 2005/06:SkU29, rskr. 2005/06:349
Ändring, SFS 2006:614
Rubrik: Lag (2006:614) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 48 kap 20, 20 a §§
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:125, bet. 2005/06:SkU33, rskr. 2005/06:352
Ändring, SFS 2006:619
Rubrik: Lag (2006:619) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 19 §, 7 kap 19 §, 24 kap 2 §, 37 kap 23, 26 §§, 39 kap 2, 23, 24 a §§, 42 kap 15 a, 21, 21 a §§, bil. 24.1, 37.1; ny 2 kap 4 b §, rubr. närmast före 2 kap 4 b §
Ikraft: 2006-08-18 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:36, bet. 2005/06:SkU28, rskr. 2005/06:291, EGTL225/1990 s1, EUTL58/2005 s19
CELEX-nr: 31990L0434, 32005L0019
Ändring, SFS 2006:620
Rubrik: Lag (2006:620) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: nuvarande 17 kap 22 b, 22 c, 22 d §§ betecknas 17 kap 22 c, 22 d, 22 f §§, ändr. 17 kap 1, 4, 19, 22 a §§, 29 kap 2 §, de nya 17 kap 22 c, 22 d, 22 f §§, rubr. närmast före 17 kap 22 a §; nya 17 kap 22 b, 22 e §§
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:153, bet. 2005/06:SkU26, rskr. 2005/06:348
Ändring, SFS 2006:650
Rubrik: Lag (2006:650) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 16 kap 6 §
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:183, bet. 2005/06:MJU24, rskr. 2005/06:287
Ändring, SFS 2006:660
Rubrik: Lag (2006:660) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 11 kap 34 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:134, bet. 2005/06:UbU21, rskr. 2005/06:305
Ändring, SFS 2006:908
Rubrik: Lag (2006:908) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 14 kap 2 §, 17 kap 2, 3, 24 §§, 18 kap 7, 13 §§; ny 17 kap 4 a §
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:174, bet. 2005/06:SkU31, rskr. 2005/06:350
Ändring, SFS 2006:982
Rubrik: Lag (2006:982) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 12 kap 18 §; ny 11 kap 10 a §, rubr. närmast före 11 kap 10 a §
Ikraft: 2006-08-01
Förarbeten: Bet. 2005/06:SkU38, rskr. 2005/06:381
Ändring, SFS 2006:983
Rubrik: Lag (2006:983) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 17 kap 22 a §
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:154, bet. 2005/06:NU17, rskr. 2005/06:360
Ändring, SFS 2006:992
Rubrik: Lag (2006:992) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 12 kap 8, 17 §§; ny 12 kap 6 a §
Ikraft: 2006-10-02 överg.best.
Förarbeten: Framst. 2005/06:RS4, bet. 2005/06:KU33, rskr. 2005/06:380
Ändring, SFS 2006:1344
Rubrik: Lag (2006:1344) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: upph. 11 kap 7 §, 63 kap 4 a §, 65 kap 11 a, 11 b, 11 c §§, rubr. närmast före 11 kap 7 §; ändr. 1 kap 11 §, 12 kap 2 §, 39 kap 25, 26 §§, 57 kap 11, 16, 17 §§, 61 kap 1 §, 65 kap 12 §; nya 11 kap 48 §, 61 kap 17 a §, 65 kap 9 a, 9 b, 9 c, 9 d §§, rubr. närmast före 11 kap 48 §, 61 kap 17 a §
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:FiU1, rskr. 2006/07:9
Ändring, SFS 2006:1351
Rubrik: Lag (2006:1351) om ändring i lagen (2006:5) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 12 kap 3 § i 2006:5
Förarbeten: Prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:FiU1, rskr. 2006/07:9
Ändring, SFS 2006:1354
Rubrik: Lag (2006:1354) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 8 kap 28 §
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Bet. 2006/07:FiU1, rskr. 2006/07:9
Ändring, SFS 2006:1422
Rubrik: Lag (2006:1422) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: upph. 48 kap 10 §, 48 a kap 14 §, rubr. närmast före 48 kap 10 §, 48 a kap, 14 §; ändr. 2 kap 1 §, 17 kap 33 §, 18 kap 12 §, 19 kap 15 §, 20 kap 13 §, 21 kap 20 §, 23 kap § 19 §, 24 kap 1 §, 25 kap 2 §, 26 kap 15 §, 30 kap 14 §, 31 kap 23 §, 37 kap 1, 2, 9, 16, 30 §§, 38 kap 1, 3, 8, 16, 17, 19 §§, 40 kap 2, 4, 24 §§, 42 kap 2, 16, 21 §§, 44 kap 8 §, 48 kap 7 §, 48 a kap 1, 6, 7, 8 a, 16 §§, 49 kap 1, 2, 8, 9, 11, 19 a, 26 §§, 56 kap 8 §, 57 kap 1, 7, 13, 15, 24 §§, bil. 37.1, 37.2, rubr. närmast före 57 kap 24 §, p. 7 övergångsbest. till 2005:1136; nytt 38 a kap, nya 17 kap 17 a §, 23 kap 23 a §, 24 kap 3 a §, 37 kap 30 a §, 38 kap 17 a, 17 b, 20 §§, 39 kap 23 a §, 42 kap 16 b §, 48 kap 18 a, 18 b, 18 c, 18 d, 18 e §§, 48 a kap 8 b, 8 c, 17 §§, 49 kap 3 a, 32 §§, 57 kap 7 a, 7 b, 7 c, 10 a, 11 a, 12 a, 20 a, 20 b, 20 c, 23 a, 24 a §§, rubr. närmast före 17 kap 7 a §, 24 kap 3 a §, 37 kap 30 a §§, 38 kap 20 §, 42 kap 16 b §, 48 kap 18 a, 18 b, 18 c, 18 d §§, 48 a kap 17 §, 49 kap 32 §, 57 kap 20 a §, rubr. närmast före 37 kap 30 §, 38 kap 19 §
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:2, bet. 2006/07:SkU2, rskr. 2006/07:41, EGTL225/1990 s1, EUTL58/2005 s19
CELEX-nr: 31990L0434, 32005L0019
Ändring, SFS 2006:1471
Rubrik: Lag (2006:1471) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 11 kap 34 §
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:17, bet. 2006/07:UbU2, rskr. 2006/07:53
Ändring, SFS 2006:1497
Rubrik: Lag (2006:1497) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: upph. 61 kap 19 a §; ändr. 61 kap 9 §, p 3 övergångsbest. till 2001:1175; ny 61 kap 8 a §
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:7, bet. 2006/07:SkU3, rskr. 2006/07:42
Ändring, SFS 2006:1518
Rubrik: Lag (2006:1518) om ändring i lagen (2006:1344) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ny p 5 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2006:1344
Förarbeten: Bet. 2006/07:SkU8 och 2006/07:SkU9, rskr 2006/07:69
Ändring, SFS 2006:1520
Rubrik: Lag (2006:1520) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: upph. 45 kap 27 §, 46 kap 13 §, rubr. närmast före 45 kap 27 §, 46 kap. 13 §, 47 kap 11 §; ändr. 2 kap 9, 17 §§, 3 kap 18 §, 26 kap 5 §, 41 kap 3 §, 44 kap 2, 27 §§, 45 kap 33 §, 46 kap 18 §, 47 kap 1, 2, 3, 4, 5, 5 b, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 §§, 48 kap 1 §, rubr. till 47 kap, rubr. närmast efter 47 kap 1 §, rubr. närmast före 47 kap 7, 9 §§; nya 47 kap 9 a, 11 a §§
Ikraft: 2007-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:19, bet. 2006/07:SkU7, rskr. 2006/07:71
Ändring, SFS 2007:350
Rubrik: Lag (2007:350) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 47 kap 4 §, bil. 6 a.1, 6 a.2, 24.1, 24.2, 37.1, 37.2
Ikraft: 2007-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:94, bet. 2006/07:SkU15, rskr. 2006/07:181, EUTL363/2006 s129
CELEX-nr: 32006L0363
Ändring, SFS 2007:394
Rubrik: Lag (2007:394) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 11 kap 35 §
Ikraft: 2007-07-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13, rskr. 2006/07:179
Ändring, SFS 2007:471
Rubrik: Lag (2007:471) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 61 kap 5 §
Ikraft: 2007-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:96, bet. 2006/07:SkU22, rskr. 2006/07:198
Ändring, SFS 2007:552
Rubrik: Lag (2007:552) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 17 kap 19 §, 24 kap 8 §, 25 a kap 15 §, 48 kap 5 §, 49 a kap 7 §, 55 kap 5 §, 56 kap 3 §
Ikraft: 2007-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211
Ändring, SFS 2007:618
Rubrik: Lag (2007:618) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 9 kap 4 §, 12 kap 27 §, 16 kap 17 §, rubr. närmast före 9 kap 4 §
Ikraft: 2007-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:109, bet. 2006/07:SkU19, rskr. 2006/07:212
Ändring, SFS 2007:764
Rubrik: Lag (2007:764) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 64 kap 1, 3, 5 §§, rubr. närmast före 64 kap 5 §
Ikraft: 2007-12-15
Förarbeten: Prop 2007/08:3, bet. 2007/08:SkU4, rskr. 2007/08:3
Ändring, SFS 2007:1122
Rubrik: Lag (2007:1122) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 3 kap 19 §, 8 kap 14 §, 24 kap 14 §, 42 kap 15 a §, 48 kap 15, 18 §§, 53 kap 2, 6 §§, rubr. närmast före 53 kap 2 §; ny 44 kap 40 §, rubr. närmast före 44 kap 40 §
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:12, bet. 2007/08:SkU6, rskr. 2007/08:42, EGTL375/1985 s3, EUTL79/2005 s9
CELEX-nr: 31985L0611, 32005L0001
Ändring, SFS 2007:1248
Rubrik: Lag (2007:1248) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 65 kap 9 a, 9 b, 9 c §§
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:22, bet. 2007/08:SkU11, rskr. 2007/08:61
Ändring, SFS 2007:1249
Rubrik: Lag (2007:1249) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: upph. 61 kap 17 a §; ändr. 3 kap 9 §, 12 kap 19, 20, 21 §§, 42 kap 1 §, 61 kap 1 §
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:24, bet. 2007/08:SkU12, rskr. 2007/08:62
Ändring, SFS 2007:1251
Rubrik: Lag (2007:1251) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 50 kap 7 §, 57 kap 21 §
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:19, bet. 2007/08:SkU9, rskr. 2007/08:60
Ändring, SFS 2007:1254
Rubrik: Lag (2007:1254) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. bil. 39 a, rubr. närmast före 39 a kap 7 §; ny 39 a kap 7 a §
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:16, bet. 2007/08:SkU13, rskr. 2007/08:63
Ändring, SFS 2007:1342
Rubrik: Lag (2007:1342) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 11 kap 34 §
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:1, utg.omr. 15, bet. 2007/08:UbU2, rskr. 2007/08:71
Ändring, SFS 2007:1388
Rubrik: Lag (2007:1388) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 12 kap 5, 27, 29 §§, 16 kap 27 §
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:11, bet. 2007/08:SkU17, rskr. 2007/08:89
Ändring, SFS 2007:1406
Rubrik: Lag (2007:1406) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 7 kap 11 §, 9 kap 4 §, 33 kap 10 §, 59 kap 5, 9, 14 §§, 65 kap 13 §, 66 kap 2 §
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:26, 2007/08:27, bet. 2007/08:SkU15, rskr. 2007/08:92
Ändring, SFS 2007:1419
Rubrik: Lag (2007:1419) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 1 kap 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 §§, 2 kap 2 a, 3, 10, 11, 12, 20, 26, 31, 32, 33 §§, 3 kap 5, 6, 7, 13, 20 §§, 5 kap 1, 3 §§, 6 kap 8, 9, 11 §§, 6a kap 3, 4, 6 §§, 7 kap 4, 5, 6, 8, 9, 10, 18, 21 §§, 8 kap 5, 21 §§, 9 kap 5 §, 10 kap 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 §§, 11 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10 a, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 26 a, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48 §§, 12 kap 1, 2, 3, 6, 6 a, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 36, 37 §§, 13 kap 1 a, 6, 7, 8, 9 §§, 14 kap 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 13 a, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22 §§, 15 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 §§, 16 kap 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20 a, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 28 a, 28 b, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36 §§, 17 kap 3, 5, 6, 7, 7 a, 10, 15, 17, 19 a, 20, 20 a, 20 b, 21, 22 c, 22 d, 22 e, 22 f, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32 §§, 18 kap 3, 5, 10, 11, 13, 17 a, 17 b, 17 c, 18, 19, 20, 21, 22 §§, 19 kap 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 14 a, 17, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29 §§, 20 kap 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27 §§, 20 a kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§, 21 kap 2, 3, 5, 8, 13, 15, 17, 24, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40 §§, 22 kap 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 §§, 23 kap 2, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 a, 29 §§, 24 kap 3, 3 a, 6, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 17 a, 18, 19, 20, 21, 22 §§, 25 kap 7, 8, 11 §§, 25 a kap 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 §§, 26 kap 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 15 §§, 27 kap 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 §§, 28 kap 5, 7, 8, 9, 11, 12, 12 a, 12 b, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 §§, 29 kap 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 §§, 30 kap 2, 3, 4, 6 a, 7, 8, 9, 10, 10 a, 11, 12, 12 a §§, 31 kap 2, 7, 8, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25 a §§, 32 kap 4, 6, 8, 9, 10, 11 §§, 33 kap 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 20 §§, 34 kap 2, 3, 4, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 §§, 35 kap 1, 2 a, 3, 4, 5, 6 §§, 36 kap 1, 2 a, 3, 4 §§, 37 kap 3, 5, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 28, 29, 30 a §§, 38 kap 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 a, 18, 20 §§, 38 a kap 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22 §§, 39 kap 3, 6, 9, 11, 12, 13 b, 13 c, 13 f, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 a, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 §§, 39 a kap 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 §§, 40 kap 2, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21 §§, 41 kap 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12 §§, 42 kap 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 a, 16 b, 17, 20, 20 a, 20 b, 21, 21 a, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34 §§, 44 kap 4, 8, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37 §§, 45 kap 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 15, 15 a, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33 §§, 46 kap 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 §§, 47 kap 3, 5 a, 5 b, 7, 8, 9, 9 a, 10, 11, 11 a, 12, 13, 13 a, 15 §§, 48 kap 1, 2, 3, 4, 6, 6 a, 6 b, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 17 a, 18 a, 18 b, 18 c, 18 d, 18 e, 19, 20, 20 a, 21, 23, 24, 25, 26, 27, §§, 48 a kap 2, 4, 4 a, 5, 6, 6 a, 7, 8, 8 a, 8 c, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 §§, 49 kap 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 19 a, 19 b, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32 §§, 49 a kap 3, 8, 10, 11, 12, 13 §§, 50 kap 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 §§, 51 kap 2, 3, 5, 6 §§, 52 kap 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§, 53 kap 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 §§, 54 kap 3, 4, 5, 6 §§, 55 kap 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 §§, 56 kap 5 §, 57 kap 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 a, 7 b, 7 c, 10, 11, 11 a, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 20 a, 20 b, 20 c, 22, 23, 23 a, 24, 24 a, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36 §§, 58 kap 1 b, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 33 §§, 59 kap 3, 4, 7, 10, 12, 13, 15, 16, 17 §§, 60 kap 2, 3,
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:27, bet. 2007/08:SkU10, rskr. 2007/08:90
Ändring, SFS 2007:1449
Rubrik: Lag (2007:1449) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 55 kap 2, 5 §§
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:FiU2, rskr. 2007/08:112
Ändring, SFS 2008:134
Rubrik: Lag (2008:134) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 6 kap 8 §, 7 kap 11 §, 10 kap 3 §, 12 kap 34 §, 16 kap 17 §, 28 kap 3 §, 39 kap 2, 13 a §§, 58 kap 1, 1 a, 2, 4, 5, 16, 19, 19 a, 29 §§, 59 kap 14 §, 64 kap 3 §, 66 kap 2 §; nya 58 kap 16 a, 16 b, 18 a, 19 b, 19 c §§, rubr. närmast före 58 kap 18 a §
Ikraft: 2008-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:55, bet. 2007/08:SkU24, rskr. 2007/08:155, EUTL235/2003 s10, EGTL345/2002 s1
CELEX-nr: 32003L0041, 32002L0083
Ändring, SFS 2008:227
Rubrik: Lag (2008:227) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 11 kap 34 §
Ikraft: 2008-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:50, bet. 2007/08:UbU13, rskr. 2007/08:161
Ändring, SFS 2008:311
Rubrik: Lag (2008:311) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 11 kap 32 §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:91, bet. 2007/08:SfU9, rskr. 2007/08:200
Ändring, SFS 2008:335
Rubrik: Lag (2008:335) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 16 kap 6 §, 19 kap 11 §, rubr. närmast före 49 kap 19 b §
Ikraft: 2008-06-15
Förarbeten: Bet. 2007/08:SkU29, rskr. 2007/08:187
Ändring, SFS 2008:803
Rubrik: Inkomstskattelag (1999:1229) (2008:803)
Omfattning: omtryck
Ändring, SFS 2008:813
Rubrik: Lag (2008:813) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 8 kap 22 §, 55 kap 2 §
Ikraft: 2008-10-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:49, bet. 2008/09:FiU14, rskr. 2008/09:16
Ändring, SFS 2008:816
Rubrik: Lag (2008:816) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 29 kap 2, 4 §§
Ikraft: 2008-10-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:61, bet. 2008/09:FiU16, rskr. 2008/09:17
Ändring, SFS 2008:822
Rubrik: Lag (2008:822) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: upph. 11 kap 16 §, rubr. närmast före 11 kap 16 §; ändr. 10 kap. 11 §
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:152, bet. 2008/09:SkU2, rskr. 2008/09:4
Ändring, SFS 2008:829
Rubrik: Lag (2008:829) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2005:1136
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:156, bet. 2008/09:SkU3, rskr. 2008/09:5
Ändring, SFS 2008:865
Rubrik: Lag (2008:865) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 11 kap 30 §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:124, bet. 2008/09:SfU4, rskr. 2008/09:23
Ändring, SFS 2008:1063
Rubrik: Lag (2008:1063) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: upph. 23 kap 5, 15, 20, 21, 25, 26 §§; ändr. 16 kap 1 §, 17 kap 33 §, 23 kap 2, 11, 14, 16, 17, 19, 23, 23 a §§, 56 kap 8 §; ny 27 kap 6 a §
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:37, bet. 2008/09:SkU4, rskr. 2008/09:65
Ändring, SFS 2008:1064
Rubrik: Lag (2008:1064) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: upph. 49 a kap 14 §, 57 kap 11 a §; ändr. 25 a kap 11 §, 30 kap 7 §, 35 kap 3, 5 §§, 36 kap 3 §, 38 a kap 23 §, 49 a kap 13 §, 57 kap 12, 13, 21 §§, p 5 övergångsbest. till 2005:1136
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:40, bet. 2008/09:SkU9, rskr. 2008/09:70
Ändring, SFS 2008:1066
Rubrik: Lag (2008:1066) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: upph. rubr närmast före 21 kap 40 §; ändr. 3 kap 18 §, 21 kap 22, 36, 38, 39, 40 §§, rubr. närmast före 21 kap 39 §; ny 21 kap 41 §
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:41, bet. 2008/09:SkU8, rskr. 2008/09:69
Ändring, SFS 2008:1306
Rubrik: Lag (2008:1306) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 63 kap 2, 4 §§; ny 63 kap 3 a §
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:38, bet. 2008/09:SkU13, rskr. 2008/09:109
Ändring, SFS 2008:1316
Rubrik: Lag (2008:1316) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 13 kap 1 §, 27 kap 4 §
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:62, bet. 2008/09:SkU18, rskr. 2008/09:113
Ändring, SFS 2008:1322
Rubrik: Lag (2008:1322) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 8 kap. 3 §, 12 kap 2 §, 42 kap 25, 30 §§
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:47, bet. 2008/09:SkU11, rskr. 2008/09:107
Ändring, SFS 2008:1327
Rubrik: Lag (2008:1327) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 65 kap 5, 9 b, 9 c §§
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:39, bet. 2008/09:SkU12, rskr. 2008/09:108
Ändring, SFS 2008:1343
Rubrik: Lag (2008:1343) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: upph. 48 a kap 6 a, 12 §§, rubr. närmast före 48 a kap 6 a §; ändr. 24 kap 1 §, 33 kap 8, 16 §§, 34 kap 6, 8, 10, 18, 20 §§, 48 a kap 13 §, 50 kap 5 §, 57 kap 11, 19 §§, 65 kap 8, 14 §§; nya 24 kap 10 a, 10 b, 10 c, 10 d, 10 e §§, rubr. närmast före 24 kap 10 a, 10 b, 10 d §§
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:40 och prop. 2008/09:65, bet. 2008/09:SkU19, rskr. 2008/09:114
Ändring, SFS 2008:1351
Rubrik: Lag (2008:1351) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 16 kap 18, 19 §§
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:63, bet. 2008/09:SkU17, rskr. 2008/09:112
Ändring, SFS 2009:107
Rubrik: Lag (2009:107) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 8, 13, 15 §§, 47 kap. 5 §, rubr. närmast före 2 kap. 15 §
Ikraft: 2009-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:83, bet. 2008/09:SkU21, rskr. 2008/09:171
Ändring, SFS 2009:197
Rubrik: Lag (2009:197) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: upph. 65 kap. 9, 9 a, 9 b, 9 c, 9 d, 10, 11, 12 §§, rubr. närmast före 65 kap. 9 §; nuvarande 65 kap. 13, 14, 15, 16 §§ betecknas 65 kap. 9, 10, 11, 12 §§; ändr. 1 kap. 11, 16 §§, 41 kap. 12 §, övergångsbest. till 2004:66, 2007:1406, rubr. närmast före 1 kap. 11 §, rubr. närmast före 65 kap. 13, 14, 15 §§ sätts närmast före nya 65 kap. 9, 10, 11 §§; nytt 67 kap.
Ikraft: 2009-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:77, bet. 2008/09:SkU20, rskr. 2008/09:184
Ändring, SFS 2009:357
Rubrik: Lag (2009:357) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 17 kap. 15 §, 39 kap. 20 §, 48 kap. 18 §, rubr. närmast före 17 kap. 15 §, 39 kap. 20 §, 48 kap. 18 §
Ikraft: 2009-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:155, bet. 2008/09:FiU32, rskr. 2008/09:225, EGTL375/1985 s3, EUTL76/2008 s42
CELEX-nr: 31985L0611, 32008L0018
Ändring, SFS 2009:542
Rubrik: Lag (2009:542) om ändring i lagen (2009:197) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 67 kap. 13 §, p 5 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2009:197
Förarbeten: Prop. 2008/09:178, bet. 2008/09:SkU32, rskr. 2008/09:246
Ändring, SFS 2009:536
Rubrik: Lag (2009:536) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 44 kap. 14 §; nya 67 kap. 13 a, 13 b, 13 c §§
Ikraft: 2009-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:178, bet. 2008/09:SkU32, rskr. 2008/09:246
Ändring, SFS 2009:547
Rubrik: Lag (2009:547) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 18 kap. 4 §
Ikraft: 2009-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:129, bet. 2008/09:SKU34, rskr. 2008/09:234
Ändring, SFS 2009:583
Rubrik: Lag (2009:583) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 3 kap. 9 §, 10 kap. 5 §, 11 kap. 28 §, 12 kap. 3 §, 58 kap. 18, 18 a §§, rubr. närmast före 11 kap. 28 §; ny 11 kap. 21 a §, rubr. närmast före 11 kap 21 a §
Ikraft: 2009-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:136, bet. 2008/09:SkU36, rskr. 200809:270, EUTL262/2005 s1
CELEX-nr: 32005Q0684
Ändring, SFS 2009:721
Rubrik: Lag (2009:721) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 2 kap. 4 b §, 29 kap. 2 §
Ikraft: 2009-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:173, bet. 2008/09:SkU30, rskr. 2008/09:304
Ändring, SFS 2009:768
Rubrik: Lag (2009:768) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 7 kap. 16 §
Ikraft: 2010-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:154, bet. 2008/09:UbU14, rskr. 2008/09:275
Ändring, SFS 2009:1060
Rubrik: Lag (2009:1060) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §, 3 kap. 18 §, 30 kap. 1 §, 42 kap. 1 §, 59 kap. 16 §, 62 kap. 9 §, 63 kap. 2 §, 65 kap. 4 §, 67 kap. 5, 11 §§, ny 2 kap. 36 §, rubr. närmast före 2 kap. 36 §
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:182, bet. 2009/10:SkU2, rskr. 2009/10:23
Ändring, SFS 2009:1229
Rubrik: Lag (2009:1229) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 48 a kap. 5, 11 §§, 49 kap. 8, 26 §§; nya 3 kap. 19 a §, 48kap. 17 b §, rubr. närmast före 48 kap. 17 b §
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:24, bet. 2009/10:SkU16, rskr. 2009/10:78
Ändring, SFS 2009:1230
Rubrik: Lag (2009:1230) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 30 kap. 8, 9, 10 §§, 31 kap. 20 §, 34 kap. 16, 17 §§; ny 18 kap. 15 a §
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:39, bet. 2009/10:SkU17, rskr. 2009/10:79
Ändring, SFS 2009:1239
Rubrik: Lag (2009:1239) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 12 kap. 30 §
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:11, bet. 2009/10:SkU9, rskr. 2009/10:74
Ändring, SFS 2009:1409
Rubrik: Lag (2009:1409) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: upph. 47 kap. 10 §; ändr. 6 kap. 11 §, 15 kap. 1 §, 41 kap. 3 §, 47 kap. 6, 7, 8, 11 b §§
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:182 och 2009/10:33, bet. 2009/10:SkU15, rskr. 2009/10:108
Ändring, SFS 2009:1412
Rubrik: Lag (2009:1412) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 9 kap. 7 §, 10 kap. 3 §, 11 kap. 45 §, 13 kap. 3, 4 §§, 15 kap. 3 §, rubr. närmast före 11 kap. 45 §, 15 kap. 3 §
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:12, bet. 2009/10:SkU11, rskr. 2009/10:76
Ändring, SFS 2009:1413
Rubrik: Lag (2009:1413) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: upph. 25 a kap. 20, 21, 22 §§, rubr. närmast före 25 a kap. 4 §; ändr. 23 kap. 2, 4 §§, 24 kap. 10 a §, 25 kap. 8 §, 25 a kap. 1, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 23, 25 §§, 27 kap. 6 a §, 48 kap. 27 §, 49 kap. 19 a, 19 b §§, 50 kap. 10 §, 52 kap. 6, 7 §§, rubr. närmast före 24 kap. 10 a §, 49 kap. 19 a §; nya 24 kap. 17 b §, 25 a kap. 3 a, 4 a, 9 a, 20, 23 a §§, 50 kap. 8 a §, rubr. närmast före 24 kap. 17 b §, 25 a kap. 3 a §, rubr. närmast efter 25 a kap. 8 §
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:36, bet. 2009/10:SkU22, rskr. 2009/10:109
Ändring, SFS 2009:1452
Rubrik: Lag (2009:1452) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 67 kap. 7 §
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:42, bet. 2009/10:SkU23, rskr. 2009/10:110
Ändring, SFS 2009:1453
Rubrik: Lag (2009:1453) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 40 kap. 16 §; ny 40 kap. 16 a §
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:47, bet. 2009/10:SkU25, rskr. 2009/10:123
Ändring, SFS 2009:1490
Rubrik: Lag (2009:1490) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 63 kap. 3 a §
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:29, bet. 2009/10:SkU24, rskr. 2009/10:111
Ändring, SFS 2010:202
Rubrik: Lag (2010:202) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 8 kap. 13 §, rubr. närmast före 8 kap. 13 §
Ikraft: 2010-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:60, bet. 2009/10:AU7, rskr. 2009/10:208
Ändring, SFS 2010:353
Rubrik: Lag (2010:353) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: nytt 35 a kap.
Ikraft: 2010-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:194, bet. 2009/10:SkU36, rskr. 2009/10:257
Ändring, SFS 2010:461
Rubrik: Lag (2010:461) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 8 kap. 20 §, 11 kap. 25 §, 29 kap. 16 §, rubr. närmast före 29 kap. 16 §
Ikraft: 2010-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:160, bet. 2009/10:FöU8, rskr 2009/10:269
Ändring, SFS 2010:462
Rubrik: Lag (2010:462) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 8 kap. 20 §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:160, bet. 2009/10:FöU8, rskr 2009/10:269
Ändring, SFS 2010:539
Rubrik: Lag (2010:539) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 11 kap. 34 §, rubr. närmast före 11 kap. 34 §
Ikraft: 2010-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:188, bet. 2009/10:AU12, rskr. 2009/10:277
Ändring, SFS 2010:874
Rubrik: Lag (2010:874) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 11 kap. 21, 34 §§
Ikraft: 2011-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370
Ändring, SFS 2010:1277
Rubrik: Lag (2010:1277) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7, EUTL262/2005 s1
CELEX-nr: 32005Q0684
Ändring, SFS 2010:1378
Rubrik: Lag (2010:1378) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 62 kap. 6 §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:223, bet. 2010/11:SfU3, rskr. 2010/11:6, EUTL166/2004 s1, EGTL149/1971 s2
CELEX-nr: 32004R0883, 31971R1408
Ändring, SFS 2010:1528
Rubrik: Lag (2010:1528) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 14 kap. 2 §, 17 kap. 2, 4 a, 24 §§, 18 kap. 7, 13 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:235, bet. 2010/11:CU3, rskr. 2010/11:39
Ändring, SFS 2010:1531
Rubrik: Lag (2010:1531) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 21 kap. 4, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 41 §§
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:21, bet. 2010/11:SkU15, rskr. 2010/11:18
Ändring, SFS 2010:1826
Rubrik: Lag (2010:1826) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 42 kap. 30 §, 63 kap. 3 a §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:1, bet. 2010/11:FiU1, rskr. 2010/11:64
Ändring, SFS 2011:68
Rubrik: Lag (2011:68) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: upph. 7 kap. 19 §; ändr. 2 kap. 4 och 4 b §§, 16 kap. 8 §, 24 kap. 5 §, 28 kap. 10 §, 33 kap. 10 §, 39 kap. 2, 4, 9, 13 d §§, 40 kap. 5 §, 48 kap. 6 a, 6 b, 28 §§, 58 kap. 15 §, 67 kap. 13 c §
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:18, bet. 2010/11:SkU14, rskr. 2010/11:112
Ändring, SFS 2011:293
Rubrik: Lag (2011:293 ) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 3 kap. 6 §, 11 kap. 46 §, 24 kap. 16 §, 28 kap. 26 §, 29 kap. 2, 3 §§
Ikraft: 2011-04-15
Förarbeten: Prop. 2010/11:52, bet. 2010/11:SkU27, rskr. 2010/11:184, EUTC83/2010 s266
CELEX-nr: 12010E/PRO/07
Ändring, SFS 2011:477
Rubrik: Lag (2011:477) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 61 kap. 8 §
Ikraft: 2011-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:58, bet. 2010/11:SkU29, rskr. 2010/11:209
Ändring, SFS 2011:937
Rubrik: Lag (2011:937) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 17 kap. 15 §, 39 kap. 20 §, 48 kap. 18 §, rubr. närmast före 17 kap. 15 §, 39 kap. 20 §, 48 kap. 18 §
Ikraft: 2011-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:131, bet. 2010/11:SkU:35, rskr. 2010/11:318, EUTL302/2009 s32
CELEX-nr: 32009L0065
Ändring, SFS 2011:1084
Rubrik: Lag (2011:1084) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 11 kap. 32 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:146, bet. 2011/12:SfU4, rskr. 2011/12:15
Ändring, SFS 2011:1204
Rubrik: Lag (2011:1204) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 17 kap. 22 a §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:155, bet. 2011/12:NU6, rskr. 2011/12:46
Ändring, SFS 2011:1256
Rubrik: Lag (2011:1256) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: upph. 1 kap. 12 §, rubr. närmast före 1 kap. 12 §; ändr. 1 kap. 5, 7, 13, 14, 15, 16 §§, 2 kap. 1, 27 §§, 7 kap. 11 §, 8 kap. 7, 8 §§, 9 kap. 8, 11 §§, 10 kap. 14 §, 15 kap. 6 §, 16 kap. 16 §, 19 kap. 3 §, 21 kap. 24, 33, 38 §§, 25 kap. 12 §, 25 a kap. 11 §, 30 kap. 3, 6 a, 7, 13, 15 §§, 31 kap. 19, 26 §§, 32 kap. 6, 10, 11 §§, 33 kap. 3, 10 §§, 35 kap. 3 §, 35 a kap. 5 §, 38 kap. 15 §, 38 a kap. 15 §, 39 kap. 22 §, 39 a kap. 11, 13 §§, 48 kap. 26 §, 49 a kap. 13 §, 51 kap. 6 §, 58 kap. 16 a, 18 a, 19 b §§, 61 kap. 5 §, 63 kap. 3, 3 a §§, 65 kap. 1, 3, 5 §§, 66 kap. 11, 12 och 14 §§, 67 kap. 11, 12, 16, 17, 18, 19 §§
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
CELEX-nr: Prop. 2010/11:165, bet. 2011/12:SkU3, rskr. 2011/12:28
Ändring, SFS 2011:1270
Rubrik: Lag (2011:1270) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 33 kap. 3 §
Ikraft: 2011-12-31 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU1, rskr. 2011/12:32
Ändring, SFS 2011:1271
Rubrik: Lag (2011:1271) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: upph. 6 kap. 16 a §, 39 kap. 20 §, rubr. närmast före 39 kap. 20 §; nuvarande 57 kap. 20 a, 20 b, 20 c §§ betecknas 57 kap. 20 b, 20 c, 20 d §§; ändr. 1 kap. 11 §, 3 kap. 19 §, 6 kap. 5 §, 7 kap. 6, 10 §§, 11 kap. 22 §, 12 kap. 2 §, 15 kap. 1 §, 16 kap. 9, 17 §§, 17 kap. 15 §, 24 kap. 2, 11 §§, 30 kap. 1 §, 38 a kap. 23 §, 39 kap. 1, 14 §§, 41 kap. 11 §, 42 kap. 4, 30 §§, 48 kap. 7 §, 52 kap. 3 §, 57 kap. 11, 12, 16, 22 §§, 61 kap. 8 a §, 65 kap. 2, 10 §§, 67 kap. 2, 13 c §§, rubr. närmast efter 39 kap. 13 f §, p 3 övergångsbest. till 2001:1175, p 2 övergångsbest. till 2005:1136, rubr. närmast före 6 kap. 16 a § sätts närmast efter 6 kap. 12 §, rubr. närmast före 57 kap. 20 a sätts närmast före nya 57 kap. 20 b §; nya 6 kap. 13 §, 42 kap. 24 a, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 §§, 44 kap. 8 a, 8 b, 22 a, 22 b, 22 c, 22 d, 22 e §§, 34 a §§, 48 a kap. 10 a §, 57 kap. 11 a, 20 a §§, 67 kap. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 §§, rubr. närmast föer 42 kap. 24 a §, 35, 43 §§, 44 kap. 8 a, 22 a §§, 67 kap. 20, 23, 24, 25, 26 §§
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU1, rskr. 2011/12:32
Ändring, SFS 2011:1272
Rubrik: Lag (2011:1272) om ändring i lagen (2011:1256) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 1 kap. 16 §, 2 kap. 1 §, 33 kap. 3 § i 2011:1256
Förarbeten: Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU1, rskr. 2011/12:32
Ändring, SFS 2011:1510
Rubrik: Lag (2011:1510) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: upph. 17 kap. 8, 9, 10, 11, 12 §§, 24 kap. 19 §, 27 kap. 6 a §, rubr. närmast före 17 kap. 8 §, 24 kap. 19 §; ändr. 16 kap. 1 §, 17 kap. 33 §, 23 kap. 2 §, 25 kap. 6 §, 25 a kap. 11 §, 48 kap. 27 §, 49 a kap. 13 §; ny 17 kap. 8 §, rubr. närmast före 17 kap. 8 §
Ikraft: 2012-01-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:17, bet. 2011/12:SkU6, rskr. 2011/12:70
Ändring, SFS 2011:1516
Rubrik: Lag (2011:1516) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 8 kap. 10 §, 10 kap. 2 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:1, utg.omr. 10, bet. 2011/12:SfU1, rskr. 2011/12:86
Ändring, SFS 2012:90
Rubrik: Lag (2012:90) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 12 kap. 36 §
Ikraft: 2012-04-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:41, bet. 2011/12:SkU11, rskr. 2011/12:134
Ändring, SFS 2012:270
Rubrik: Lag (2012:270) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 37 kap. 30 §, 38 kap. 20 §, 38 a kap. 22 §, 48 a kap. 17 §, 49 kap. 32 §, bil. 24.2
Ikraft: 2012-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:96, bet. 2011/12:SkU19, rskr. 2011/12:208, EUTL310/2009 s34, EUTL345/2011 s8
CELEX-nr: 32009L0133, 32011L0096
Ändring, SFS 2012:415
Rubrik: Lag (2012:415) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 11 kap. 33, 35 §§
Ikraft: 2012-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:107, bet. 2011/12:AU12, rskr. 2011/12:233
Ändring, SFS 2012:757
Rubrik: Lag (2012:757) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: nuvarande 24 kap. 10 e § betecknas 24 kap. 10 f §; ändr. 11 kap. 14 §, 24 kap. 1, 10 a, 10 b, 10 c, 10 d, den nya 10 f §§, 33 kap. 8, 16 §§, 34 kap. 6, 8, 10, 18, 20 §§, 42 kap. 30 §, 50 kap. 5 §, 63 kap. 3 a §, 65 kap. 8, 10 §§, 67 kap. 13 c §; ny 24 kap. 10 e §
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:FiU1, rskr. 2012/13:37
Ändring, SFS 2012:829
Rubrik: Lag (2012:829) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 67 kap. 13 §
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:14, bet. 2012/13:SkU10, rskr. 2012/13:75
Ändring, SFS 2012:830
Rubrik: Lag (2012:830) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 42 kap. 42 §
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:24, bet. 2012/13:SkU7, rskr. 2012/13:70
Ändring, SFS 2012:832
Rubrik: Lag (2012:832) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 11 kap. 44 §, 12 kap. 2 §, 62 kap. 5, 6 §§, rubr. närmast före 11 kap. 44 §, 62 kap. 5 §; ny 12 kap. 36 a §, rubr. närmast före 12 kap. 36 a §
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:18, bet. 2012/13:SfU4, rskr. 2012/13:79
Ändring, SFS 2012:851
Rubrik: Lag (2012:851) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 45 kap. 4 §
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:13, bet. 2012/13:SkU11, rskr. 2012/13:72
Ändring, SFS 2012:902
Rubrik: Lag (2012:902) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 16 kap. 11 §
Ikraft: 2013-01-31
Förarbeten: Prop. 2012/13:22, bet. 2012/13:KrU2, rskr. 2012/13:112
Ändring, SFS 2013:2
Rubrik: Förordning (2013:2) om ikraftträdande av lagen (2012:902) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ikrafttr. av 2012:902
Ändring, SFS 2013:135
Rubrik: Lag (2013:135) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 62 kap. 6 §
Ikraft: 2014-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:31, bet. 2012/13:SfU5, rskr. 2012/13:165
Ändring, SFS 2013:569
Rubrik: Lag (2013:569) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §, 3 kap. 19 §, 6 kap. 5, 10 a, 13 §§, 15 kap. 1 §, 17 kap. 15 §, 42 kap. 8, 43, 44 §§, 44 kap. 6 §, 48 kap. 2, 7, 18, 21 §§, rubr. närmast före 6 kap. 5, 13 §§, 17 kap. 15 §, 42 kap. 43 §, 44 kap. 6 §, 48 kap. 18 §
Ikraft: 2013-07-22
Förarbeten: Prop. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, rskr. 2012/13:292
Ändring, SFS 2013:766
Rubrik: Lag (2013:766) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 67 kap. 6 §; ny 11 kap. 17 b §
Ikraft: 2014-05-01
Förarbeten: Framst. 2012/13:RS7, bet. 2013/14:KU3, rskr. 2013/14:5
Ändring, SFS 2013:771
Rubrik: Lag (2013:771) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 3 kap. 18 §, 41 kap. 3 §, 48 kap. 20 §, 67 kap. 10 §; nytt 43 kap.
Ikraft: 2013-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:134, bet. 2013/14:SkU2, rskr. 2013/14:10
Ändring, SFS 2013:787
Rubrik: Lag (2013:787) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. bil. 6 a.1, 6 a.2, 24.1, 24.2, 37.1, 37.2
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:181, bet. 2013/14:Sku3, rskr. 2013/14:14, EUTL141/2013
CELEX-nr: 320130013
Ändring, SFS 2013:960
Rubrik: Lag (2013:960) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: upph. 7 kap. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 7 kap. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 §§, rubr. närmast efter 7 kap. 2, 6 §§; ändr. 1 kap. 7 §, 3 kap. 1 §, 7 kap. 1, 16, 18, 21 §§, 11 kap. 17, 47 §§, 33 kap. 3 §, 57 kap. 11, 16, 19 §§, 63 kap. 3 a, 11 §§, 65 kap. 5 §, 67 kap. 7, 24 §§, rubr. närmast före 63 kap. 11 §, p 3 övergångsbest. till 2001:1175; nya 7 kap. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 §§, 57 kap. 19 a §. rubr. närmast före 7 kap. 3, 4, 5, 6, 10 §§, rubr. närmast efter 7 kap. 2 §
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56
Ändring, SFS 2013:1080
Rubrik: Lag (2013:1080) om ändring i lagen (2013:960) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 65 kap. 5 § i 2013:960
Förarbeten: Bet. 2013/14:FiU16, rskr. 2013/14:109
Ändring, SFS 2013:1082
Rubrik: Lag (2013:1082) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. p 1 övergångsbest. till 2012:757; ny p 6 övergångsbest. till 2012:757
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:19, bet. 2013/14:SkU12, rskr. 2013/14:92
Ändring, SFS 2013:1106
Rubrik: Lag (2013:1106) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §, 7 kap. 17 §, 9 kap. 8 §, 42 kap. 15 a §, 48 kap. 2 §, 56 kap. 8 §
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:27, bet. 2013/14:SkU10, rskr. 2013/14:90
Ändring, SFS 2014:165
Rubrik: Förordning (2014:165) om ikraftträdande av lagen (2013:135) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ikrafttr. av 2013:135
Ändring, SFS 2014:287
Rubrik: Lag (2014:287) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 11 kap. 34 §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:147, bet. 2013/14:SkU30, rskr. 2013/14:233
Ändring, SFS 2014:949
Rubrik: Lag (2014:949) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 11 kap. 34 §
Ikraft: 2014-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:104, bet. 2013/14:AU9, rskr. 2013/14:368
Ändring, SFS 2014:1389
Rubrik: Lag (2014:1389) om lag ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 2 kap. 4 b §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:4, bet. 2014/15:SkU5, rskr. 2014/15:12
Ändring, SFS 2014:1457
Rubrik: Lag (2014:1457) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 67 kap. 15 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:10, bet. 2014/15:SkU7, rskr. 2014/15:42
Ändring, SFS 2014:1468
Rubrik: Lag (2014:1468) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 1 kap. 11 §, 59 kap. 5, 14 §§, 65 kap. 5 §, 67 kap. 1, 2 §§; nya 67 kap. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 §§, rubr. närmast före 67 kap. 27, 28, 29, 30, 31, 32 §§
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29
Ändring, SFS 2015:31
Rubrik: Lag (2015:31) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 42 kap. 38 §
Ikraft: 2015-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:17, bet. 2014/15:SkU11, rskr. 2014/15:98
Ändring, SFS 2015:64
Rubrik: Lag (2015:64) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: nya 58 kap. 18 b, 32 a §§, rubr. närmast före 58 kap. 18 b, 32 a §§
Ikraft: 2015-04-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:41, bet. 2014/15:SkU13, rskr. 2014/15:105
Ändring, SFS 2015:65
Rubrik: Lag (2015:65) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: upph. 58 kap. 18 b, 32 a §§, rubr. närmast före 58 kap. 18 b, 32 a §§
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:41, bet. 2014/15:SkU13, rskr. 2014/15:105
Ändring, SFS 2015:473
Rubrik: Lag (2015:473) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 67 kap. 13 §
Ikraft: 2015-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:99, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255
Ändring, SFS 2015:617
Rubrik: Lag (2015:617) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 37 kap. 10, 30, 30 a §§, 38 kap. 4, 19 §§, 38 a kap. 5, 21 §§, rubr. närmast före 37 kap. 30 §, 38 kap. 19 §, 38 a kap. 21 §
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:129, bet. 2015/16:SkU5, rskr. 2015/16:8
Ändring, SFS 2015:762
Rubrik: Lag (2015:762) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 11 kap. 32 §
Ikraft: 2016-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:147, bet. 2015/16:SfU8, rskr. 2015/16:41
Ändring, SFS 2015:775
Rubrik: Lag (2015:775) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: upph.16 kap. 11 §, 59 kap. 14 §, 67 kap. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 §§, rubr. närmast före 16 kap. 11 §, rubr. närmast efter 67 kap. 19 §, rubr. närmast före 67 kap. 20, 23, 24, 25, 26 §§; ändr. 1 kap. 11, 16 §§, 2 kap. 23 §, 3 kap. 18 §, 6 kap. 11 §, 7 kap. 3 §, 10 kap. 5 §, 11 kap. 40 §, 14 kap. 12, 13 §§, 42 kap. 6, 34, 36 §§, 58 kap. 18, 32 §§, 59 kap. 5, 9, 13, 16 §§, 63 kap. 3 a §, 65 kap. 4, 5 §§, 67 kap. 1, 2, 7, 8, 13, 19 §§; nya 43 kap. 17 a §, 59 kap. 1 a §, rubr. närmast före 59 kap. 1 a §
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:FiU1, rskr. 2015/16:51
Ändring, SFS 2015:886
Rubrik: Lag (2015:886) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. bil. 24.1; ny 24 kap. 19 §, rubr. närmast före 24 kap. 19 §
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:14, bet. 2015/16:SkU7, rskr. 2015/16:65, direktiv 2014/86/EU
Ändring, SFS 2015:887
Rubrik: Lag (2015:887) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ny 39 kap. 8 a §
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:15, bet. 2015/16:SkU8, rskr. 2015/16:74
Ändring, SFS 2015:1028
Rubrik: Lag (2015:1028) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 29 kap. 2 §
Ikraft: 2016-02-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:5, bet. 2015/16:FiU17, rskr. 2015/16:117
Ändring, SFS 2016:3
Rubrik: Lag (2016:3) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 12 kap. 8 §
Ikraft: 2016-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:36, bet. 2015/16:SkU14, rskr. 2015/16:112
Ändring, SFS 2016:115
Rubrik: Lag (2016:115) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 2 kap. 19 §, 39 kap. 21, 23 §§, 42 kap. 19, 28 §§, 48 kap. 2 §, 57 kap. 34 §
Ikraft: 2016-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:4, bet. 2015/16:CU10, rskr. 2015/16:130
Ändring, SFS 2016:274
Rubrik: Lag (2016:274) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 8 kap. 7 §, 9 kap. 8 §
Ikraft: 2016-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161
Ändring, SFS 2016:683
Rubrik: Lag (2016:683) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 40 kap. 1, 21 §§, 42 kap. 33, 34 §§, rubr. närmast före 40 kap. 20 §
Ikraft: 2016-11-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:125, bet. 2015/16:CU19, rskr. 2015/16:235
Ändring, SFS 2016:701
Rubrik: Lag (2016:701) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 11 kap. 34 §
Ikraft: 2016-07-15
Förarbeten: Prop. 2015/16:142, bet. 2015/16:UbU22, rskr. 2015/16:267
Ändring, SFS 2016:792
Rubrik: Lag (2016:792) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 67 kap. 13 §
Ikraft: 2016-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:99, bet. 2015/16:FiU21, rskr. 2015/16:310
Ändring, SFS 2016:887
Rubrik: Lag (2016:887) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §, 15 kap. 1 §, 18 kap. 14 §, 20 a kap. 1 §, 22 kap. 5 §, 23 kap. 2 §, 62 kap. 5 §; nytt 39 b kap., nya 18 kap. 13 a §, 40 kap. 21 a §, rubr. närmast 40 kap. 21 a §
Ikraft: 2016-10-20 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:127, bet. 2016/17:SkU6, rskr. 2016/17:6
Ändring, SFS 2016:1055
Rubrik: Lag (2016:1055) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: upph. 40 kap. 16 a §; ändr. 12 kap. 2 §, 16 kap. 2 §, 24 kap. 1 §, 35 kap. 1 §, 40 kap. 16 §, 61 kap. 8 a §, 65 kap. 5 §, 67 kap. 13 §, p 3 övergångsbest. till 2001:1175; nya 24 kap. 4 a §, 40 kap. 15 a §, rubr. närmast före 24 kap. 4 a §
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49
Ändring, SFS 2016:1060
Rubrik: Lag (2016:1060) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §; ny 2 kap. 4 c §, rubr. närmast före 2 kap. 4 c §
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:6, bet. 2016/17:KU8, rskr. 2016/17:41
Ändring, SFS 2016:1120
Rubrik: Lag (2016:1120) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 11 kap. 17 b §, 67 kap. 6 §
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Framst. 2015/16:RS7, bet. 2016/17:KU3, rskr. 2016/17:37
Ändring, SFS 2016:1202
Rubrik: Lag (2016:1202) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 20 a kap. 1, 3, 7, 8 §§, 44 kap. 8 §
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:7, bet. 2016/17:SkU7, rskr. 2016/17:62
Ändring, SFS 2016:1239
Rubrik: Lag (2016:1239) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 24 kap. 10 d §, 30 kap. 6 a §, 33 kap. 3 §, 39 kap. 22 §, 57 kap. 8 §, 61 kap. 5, 15, 16 §§
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:24, bet. 2016/17:SkU9, rskr. 2016/17:92
Ändring, SFS 2016:1257
Rubrik: Lag (2016:1257) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 47 kap. 7, 9 §§
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:25, bet. 2016/17:SkU11, rskr. 2016/17:93
Ändring, SFS 2016:1296
Rubrik: Lag (2016:1296) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 11 kap. 32 §
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, utg.omr. 12, bet. 2016/17:SfU3, rskr. 2016/17:121
Ändring, SFS 2017:300
Rubrik: Lag (2017:300) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 11 kap. 34 §
Ikraft: 2017-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:50, bet. 2016/17:UbU12, rskr. 2016/17:208
Ändring, SFS 2017:457
Rubrik: Lag (2017:457) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 67 kap. 6 §
Ikraft: 2017-07-01 överg.best.
Förarbeten: Bet. 2016/17:SkU29, rskr. 2016/17:270
Ändring, SFS 2017:529
Rubrik: Lag (2017:529) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 11 kap. 34 §
Ikraft: 2017-07-02
Förarbeten: Prop. 2016/17:158, bet. 2016/17:UbU20, rskr. 2016/17:285
Ändring, SFS 2017:588
Rubrik: Lag (2017:588) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 8 kap. 13 §, 11 kap. 35 §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:175, bet. 2016/17:AU15, rskr. 2016/17:340
Ändring, SFS 2017:625
Rubrik: Lag (2017:625) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 8 kap. 2 §, 42 kap. 3 §
Ikraft: 2017-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:99, bet. 2016/17:FiU21, rskr. 2016/17:350
Ändring, SFS 2017:907
Rubrik: Lag (2017:907) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 7 kap. 3, 18 §§
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:192, bet. 2017/18:SkU2, rskr. 2017/18:8
Ändring, SFS 2017:1127
Rubrik: Lag (2017:1127) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2010:1277
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:10, bet. 2017/18:SfU12, rskr. 2017/18:47
Ändring, SFS 2017:1194
Rubrik: Lag (2017:1194) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 57 kap. 3 §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:8, bet. 2017/18:SkU4, rskr. 2017/18:80
Ändring, SFS 2017:1212
Rubrik: Lag (2017:1212) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 1 kap. 11 §, 2 kap. 1 §, 10 kap. 10, 11, 15 §§, 11 kap. 1 §, 44 kap. 8, 34, 34 a §§, 61 kap. 5, 8 a §§, 63 kap. 3 a §, 67 kap. 2 §, p 3 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2001:1175; nytt kap. 11 a, nya 16 kap. 37 §, 61 kap. 5 a §, 67 kap. 9 a, 9 b, 9 c, 9 d §§, rubr. närmast före 16 kap. 37 §, 67 kap. 9 a, 9 b, 9 c, 9 d §§, rubr. närmast efter 67 kap. 9 §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Ändring, SFS 2017:1250
Rubrik: Lag (2017:1250) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 42 kap. 36 §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:28, bet. 2017/18:SkU6, rskr. 2017/18:82
Ändring, SFS 2017:1279
Rubrik: Lag (2017:1279) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 2 kap. 30 §
Ikraft: 2018-03-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:215, bet. 2017/18:UU7, rskr. 2017/18:49
Ändring, SFS 2018:523
Rubrik: Lag (2018:523) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: upph.10 kap. 7 §, 11 kap. 42 §, rubr. närmast före 10 kap. 7 §, 11 kap. 42 §, 61 kap. 17 a §; ändr. 2 kap. 1 §, 8 kap. 15 och 24 §§, 10 kap. 2 §, 11 kap. 18, 21, 37 §§, 16 kap. 22 §, 61 kap. 1, 18 §§; nya 61 kap. 17 a, 17 b §, rubr. närmast före 61 kap. 17 a §
Ikraft: 2018-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:131, bet. 2017/18:SkU20, rskr. 2017/18:275
Ändring, SFS 2018:626
Rubrik: Lag (2018:626) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 1 kap. 11 §, 67 kap. 2 §; nya 67 kap. 9 e, 9 f, 9 g, 9 h §§, rubr. närmast före 67 kap. 9 e, 9 f, 9 g, 9 h §§
Ikraft: 2018-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:127, bet. 2017/18:SkU21, rskr. 2017/18:287
Ändring, SFS 2018:722
Rubrik: Lag (2018:722) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 24 kap. 14 §, 25 a kap. 10 §, 37 kap. 23, 26 §§, 39 kap. 16, 21, 21 a, 23, 24 a §§, 39 b kap. 25 §, 40 kap. 5 §, 42 kap. 15 a och 21 a §§, 43 kap. 5 §, 48 kap. 15 §, 49 a kap. 3 §, 57 kap. 34 §; ny 44 kap. 7 a §, rubr. närmast före 44 kap. 7 a §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Ändring, SFS 2018:1143
Rubrik: Lag (2018:1143) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 7 kap. 3, 17 §§, 8 kap. 3 §, 24 kap. 2 §, 42 kap. 25 §, rubr. närmast före närmast före 8 kap. 3 §, 42 kap. 25 §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:220, bet. 2017/18:KrU8, rskr. 2017/18:363
Ändring, SFS 2018:1162
Rubrik: Lag (2018:1162) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 10 kap. 3 §, 42 kap. 19, 20 a §§, rubr. närmast före 42 kap. 19 §; nya 11 kap. 16 §, 42 kap. 19 a §, rubr. närmast före 11 kap. 16 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:253, bet. 2017/18:CU38, rskr. 2017/18:382
Ändring, SFS 2018:1165
Rubrik: Lag (2018:1165) om ändring i lagen (2018:1143) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 24 kap. 2 § i 2018:1143
Förarbeten: Prop. 2017/18:253, bet. 2017/18:CU38, rskr. 2017/18:382
Ändring, SFS 2018:1206
Rubrik: Lag (2018:1206) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: upph. 24 kap. 10 a, 10 b, 10 c, 10 d, 10 e, 10 f §§, rubr. närmast efter 24 kap. 10 §, rubr. närmast före 10 a, 10 b, 10 d §§; nuvarande 24 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 §§ betecknas 24 kap. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 §§, nuvarande 24 kap. 11, 12, 13, 14 §§ betecknas 24 kap. 30, 31, 32, 33 §§, nuvarande 24 kap. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 §§ betecknas 24 kap. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 §§, nuvarande 39 kap. 8 a § betecknas 39 kap. 8 b §; ändr. 2 kap. 1, 15 §§, 9 kap. 5 §, 17 kap. 33 §, 18 kap. 12 §, 19 kap. 15 §, 20 kap. 13 §, 24 kap. 1, 10, 15, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41 §§, 25 kap. 2, 12 §§, 25 a kap. 23, 23 a §§, 30 kap. 6 a §, 33 kap. 8, 16 §§, 34 kap. 6, 8, 10, 18, 20 §§, 37 kap. 28 §, 38 kap. 17 §, 38 a kap. 17, 23 §§, 39 kap. 14, 23 §§, 40 kap. 18 §, 48 kap. 17, 27 §§, 50 kap. 5 §, 56 kap. 8 §, 65 kap. 8, 10 §, rubr. närmast före 2 kap. 15 §, 37 kap. 28 §, rubr. närmast före 24 kap. 9 §, 10, 38 kap. 15 §, 38 a kap. 15 §, rubr. närmast före 24 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13,17, 18, 19, 20 §§ sätts närmast före 24 kap. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40 §§, rubr. närmast efter ,24 kap. 1, 4 a, 11 §§ sätts närmast efter 24 kap. 4, 9, 30 §§; nytt 24 a kap., nya 14 kap. 16 a §, 19 kap. 5 a §, 24 kap. 2, 3, 4 och 15 a, 15 b, 15 c, 15 d, 15, e, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 §§, 37 kap. 26 a §,h 39 kap. 8 a §, rubr. närmast efter 24 kap. 15, 15 e, 20 §§, rubr. närmast före 14 kap. 16 a §, 24 kap. 2, 15 a, 15 c, 16, 18, 21, 24, 26, 28 §§ 37 kap. 26 a §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:245, bet. 2017/18:SkU25, rskr. 2017/18:398, direktiv (EU) 2016/1164
Ändring, SFS 2018:1208
Rubrik: Lag (2018:1208) om ändring i lagen (2018:1165) om ändring i lagen (2018:1143) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: nuvarande 24 kap. 2 § i 2018:1165 betecknas 24 kap. 5 §
Förarbeten: Prop. 2017/18:245, bet. 2017/18:SkU25, rskr. 2017/18:398
Ändring, SFS 2018:1268
Rubrik: Lag (2018:1268) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. att 8 kap. 16 §, 11 kap. 31 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:190, bet. 2017/18:SfU23, rskr. 2017/18:388
Ändring, SFS 2018:1396
Rubrik: Lag (2018:1396) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: upph. 39 kap. 30, 31 §§, rubr. närmast före 39 kap. 30 §; ändr. 24 kap. 11 §, 39 kap. 1 §
Ikraft: 2018-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:137, bet. 2017/18:FiU47, rskr. 2017/18:438