Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:1177 · Visa fulltext
Förordning (1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2000-01-01
Ändring, SFS 2009:1589
Rubrik: Förordning (2009:1589) om ändring i förordningen (1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet
Omfattning: upph. 9 §, rubr. närmast före 9 §; nuvarande 10 § betecknas 14 §; ändr. 2, 4, 5, 6, 8, den nya 14 §§, rubr. närmast före 10 § sätts närmast före nya 14 §; nya 9, 10, 11, 12, 13 §§, rubr. närmast före 10, 13 §§
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 2008/09:126, bet. 2008/09:KrU8, rskr. 2008/09:243
Ändring, SFS 2012:116
Rubrik: Förordning (2012:116) om ändring i förordningen (1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet
Omfattning: upph. 10 §; ändr. 4, 14 §§
Ikraft: 2012-05-01
Ändring, SFS 2018:988
Rubrik: Förordning (2018:988) om ändring i förordningen (1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1532
Rubrik: Förordning (2018:1532) om ändring i förordningen (1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet
Omfattning: ny 6 a §
Ikraft: 2018-11-01