Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:1041 · Visa fulltext
Tillkännagivande (1999:1041) av främmande staters anslutning till vissa av Sverige biträdda konventioner om inbördes rättshjälp, m.m.
Departement: Utrikesdepartementet
Upphävd: 2000-09-12
Ändring, SFS 2000:726
Omfattning: upph. (se även 2000:727)