Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:965 · Visa fulltext
Förordning (1998:965) om behörigheter för sjöpersonal
Departement: Näringsdepartementet
Ikraft: 1998-08-01
Förarbeten: EGTL319/94 s28, EGTL172/98 s1, EGTL51/92 s25
CELEX-nr: 394L0058 398L0035 392L0051
Upphävd: 2007-06-15
Ändring, SFS 1999:722
Rubrik: Förordning (1999:722) om ändring i förordningen (1998:965) om behörigheter för sjöpersonal
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §, 2 kap 24, 30 §§, 7 kap 1 §, 8 kap 1, 2 §§, bil. A
Ikraft: 1999-09-15
Ändring, SFS 2002:170
Rubrik: Förordning (2002:170) om ändring i förordningen (1998:965) om behörigheter för sjöpersonal
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §
Ikraft: 2002-06-01
Förarbeten: Jfr prop. 2000/01:55, bet. 2000/01:UU6, rskr. 2000/01:137
Ändring, SFS 2002:643
Rubrik: Förordning (2002:643) om ändring i förordningen (1998:965) om behörigheter för sjöpersonal
Omfattning: ändr. 1 kap 2, 3, 5 §§, 2 kap 10 §, 6 kap 2 §; nya 1 kap 7 a, 7 b §§
Ikraft: 2002-08-01
Ändring, SFS 2003:443
Rubrik: Förordning (2003:443) om ändring i förordningen (1998:965) om behörigheter för sjöpersonal
Omfattning: ändr. 1 kap 1, 3, 5 §§, 2 kap 15, 17 §§, 3 kap 4, 5, 7, §§, 4 kap 3 §
Ikraft: 2003-07-21
Ändring, SFS 2004:750
Rubrik: Förordning (2004:750) om ändring i förordningen (1998:965) om behörigheter för sjöpersonal
Omfattning: ny 1 kap 5 a §
Ikraft: 2004-12-01
Förarbeten: EGTL19/1989 s16, EGTL206/2001 s1, EGTL209/1992 s25
CELEX-nr: 31989L0048, 32001L0019, 31992L0051
Ändring, SFS 2004:1069
Rubrik: Förordning (2004:1069) om ändring i förordningen (1998:965) om behörigheter för sjöpersonal
Omfattning: ändr. 2 kap 1, 14, 20, 29 §§, bil.; nya 2 kap 19 a, 19 b §§
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:875
Rubrik: Förordning (2005:875) om ändring i förordningen (1998:965) om behörigheter för sjöpersonal
Omfattning: ändr. 5 kap 4 §; ny 4 kap 8 §
Ikraft: 2006-01-01
Ändring, SFS 2007:237
Omfattning: upph.