Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:958 · Visa fulltext
Lag (1998:958) om vilotid för sjömän
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 1998-10-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:128, bet. 1997/98:TU12, rskr. 1997/98:261
Ändring, SFS 2002:453
Rubrik: Lag (2002:453) om ändring i lagen (1998:958) om vilotid för sjömän
Omfattning: ändr. 1, 3, 8 §§; nya 3 a, 7 a §§
Ikraft: 2002-06-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:108, bet. 2001/02:TU12, rskr. 2001/02:279, EGTL167/1999 s33, EGTL14/2000 s29
CELEX-nr: 31999L0063, 31999L0095
Ändring, SFS 2003:368
Rubrik: Lag (2003:368) om ändring i lagen (1998:958) om vilotid för sjömän
Omfattning: ändr. 2, 3, 3 a, 8, 10, 13 §§; nya 7 b, 15, 16 §§, rubr. närmast före 15 §
Ikraft: 2003-07-21
Förarbeten: Prop. 2002/03:109, bet. 2002/03:TU5, rskr. 2002/03:191, EGTL307/1993 s18, EGTL195/2000 s41, EGTL167/1999 s33
CELEX-nr: 31993L104, 32000L0034, 31999L0063
Ändring, SFS 2011:729
Rubrik: Lag (2011:729) om ändring i lagen (1998:958) om vilotid för sjömän
Omfattning: ändr. 3, 3 a §§
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:117, bet. 2010/11:TU26, rskr. 2010/11:283
Ändring, SFS 2011:1534
Rubrik: Förordning (2011:1534) om ikraftträdande av lagen (2011:729) om ändring i lagen (1998:958) om vilotid för sjömän
Omfattning: ikrafttr. av 2011:729
Ändring, SFS 2012:95
Rubrik: Lag (2012:95) om ändring i lagen (1998:958) om vilotid för sjömän
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2012-03-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:35, bet. 2011/12:TU6, rskr. 2011/12:133, EUTL124/2009 s30
CELEX-nr: 32009L0013
Ändring, SFS 2016:962
Rubrik: Lag (2016:962) om ändring i lagen (1998:958) om vilotid för sjömän
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2016-12-31
Förarbeten: Prop. 2015/16:189, bet. 2016/17:TU3, rskr. 2016/17:28, direktiv 2014/112/EU