Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:947 · Visa fulltext
Förordning (1998:947) om bekämpningsmedel
Departement: Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: EGTL230/91 s1, EGTL353/97 s26, EGTL265/97 s87
CELEX-nr: 391L0414 397L0073 397L0057
Upphävd: 2006-10-01
Ändring, SFS 2000:339
Rubrik: Förordning (2000:339) om ändring i förordningen (1998:947) om bekämpningsmedel
Omfattning: ändr. 1 §; ny 3 a §
Ikraft: 2000-07-01
Ändring, SFS 2000:946
Rubrik: Förordning (2000:946) om ändring i förordningen (1998:947) om bekämpningsmedel
Omfattning: upph. 19 §; ändr. 5, 14 §§
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: EGTL230/1991 s1, EGTL276/2000 s41
CELEX-nr: 31999L0414 32000L0068
Ändring, SFS 2005:1152
Rubrik: Förordning (2005:1152) om ändring i förordningen (1998:947) om bekämpningsmedel
Omfattning: upph. 24 §; ändr. 23 §
Ikraft: 2006-01-01
Ändring, SFS 2006:1010
Omfattning: upph.