Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:942 · Visa fulltext
Förordning (1998:942) om kemikalieavgifter m.m.
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL230/91 s1, EGTL353/97 s2
CELEX-nr: 391L0414 397L0073
Upphävd: 2010-03-01
Ändring, SFS 2000:120
Rubrik: Förordning (2000:120) om ändring i förordningen (1998:942) om kemikalieavgifter m.m.
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2000-05-01
Förarbeten: EGTL55/2000 s25, EGTL230/91 s1, EGTL57/2000 s28
CELEX-nr: 32000R0451 391L0414 32000L0010
Ändring, SFS 2000:760
Rubrik: Förordning (2000:760) om ändring i förordningen (1998:942) om kemikalieavgifter m.m.
Omfattning: ny 8 a §
Ikraft: 2000-12-01
Förarbeten: EGTL123/1998 s1
CELEX-nr: 31998L0008
Ändring, SFS 2001:21
Rubrik: Förordning (2001:21) om ändring i förordningen (1998:942) om kemikalieavgifter m.m.
Omfattning: ändr. 6, 7 §§
Ikraft: 2001-03-01
Ändring, SFS 2005:31
Rubrik: Förordning (2005:31) om ändring i förordningen (1998:942) om kemikalieavgifter m.m.
Omfattning: ändr. 8, 8 a §; nya 8 b, 8 c, 8 d §§
Ikraft: 2005-03-10 överg.best.
Förarbeten: EGTL230/1991 s1, EUTL309/2004 s6, EGTL55/2000 s25, EGTL224/2002 s23, EGTL123/1998 s1
CELEX-nr: 31991L0414, 32004L0099, 32000R0451, 32002R1490,, 31998L0008
Ändring, SFS 2006:271
Rubrik: Förordning (2006:271) om ändring i förordningen (1998:942) om kemikalieavgifter m.m
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2006-05-15
Förarbeten: EUTL104/2004 s1
CELEX-nr: 32004R0648
Ändring, SFS 2006:1042
Rubrik: Förordning (2006:1042) om ändring i förordningen (1998:942) om kemikalieavgifter m.m.
Omfattning: ändr. 6, 7 §§
Ikraft: 2006-10-01
Ändring, SFS 2007:22
Rubrik: Förordning (2007:22) om ändring i förordningen (1998:942) om kemikalieavgifter m.m.
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2007-03-01
Förarbeten: EUTL104/2004 s1
CELEX-nr: 32004R0648
Ändring, SFS 2008:254
Rubrik: Förordning (2008:254) om ändring i förordningen (1998:942) om kemikalieavgifter m.m.
Omfattning: ändr. 1, 2, 8, 8 a, 11 §§
Ikraft: 2008-06-01
Förarbeten: EGTL230/1991 s1, EUTL94/2008 s21, EGTL55/2000 s25, EGTL224/2002 s23, EGTL123/1998 s1, EUTL81/2008 s57, EUTL104/2004 s1
CELEX-nr: 31991L0414, 32008L0045, 32000R0451, 32002R1490, 31998L0008, 32008L0031, 32004R0648
Ändring, SFS 2008:1408
Rubrik: Förordning (2008:1408) om ändring i förordningen (1998:942) om kemikalieavgifter m.m.
Omfattning: nuvarande 8 b § betecknas 8 f §, nuvarande 8 a § betecknas 8 b §, nuvarande 8 c § betecknas 7 a §, nuvarande 8 d § betecknas 8 j §; ändr. den nya 7 a, 8, de nya 8 b, 8 f, 8 j §§, rubr. närmast före 6 §; nya 7 b, 8 a, 8 c, 8 d, 8 e, 8 g, 8 h, 8 i §§, rubr. närmast före 8, 8 b, 8 d, 8 e, 8 f, 8 j §§
Ikraft: 2009-02-02 överg.best.
Förarbeten: EUTL246/2007 s19, EUTL317/2008 s6, EGTL123/1998 s1, EUTL239/2008 s9
CELEX-nr: 32007R1095, 32008L0108, 31998L0008, 32008L0086
Ändring, SFS 2010:3
Omfattning: upph.