Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:930 · Visa fulltext
Förordning (1998:930) om miljöriskområden
Departement: Miljö- och energidepartementet
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 2000:330
Rubrik: Förordning (2000:330) om ändring i förordningen (1998:930) om miljöriskområden
Omfattning: ändr. 10, 11 §§
Ikraft: 2000-07-01
Ändring, SFS 2007:669
Rubrik: Förordning (2007:669) om ändring i förordningen (1998:930) om miljöriskområden
Omfattning: ändr. 6, 7, 8, 11, 14 §§
Ikraft: 2007-08-01
Ändring, SFS 2011:25
Rubrik: Förordning (2011:25) om ändring i förordningen (1998:930) om miljöriskområden
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2011-03-01
Ändring, SFS 2011:628
Rubrik: Förordning (2011:628) om ändring i förordningen (1998:930) om miljöriskområden
Omfattning: ändr. 5, 10, 14 §§
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2020:638
Rubrik: Förordning (2020:638) om ändring i förordningen (1998:930) om miljöriskområden
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2020-08-01