Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:796 · Visa fulltext
Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning
Departement: Finansdepartementet SFÖ
Ikraft: 1998-08-01
Ändring, SFS 2002:1149
Rubrik: Förordning (2002:1149) om ändring i förordningen (1998:796) om statlig inköpssamordning
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2003-01-01
Ändring, SFS 2005:864
Rubrik: Förordning (2005:864) om ändring i förordningen (1998:796) om statlig inköpssamordning
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2006-01-01
Ändring, SFS 2010:1869
Rubrik: Förordning (2010:1869) om ändring i förordningen (1998:796) om statlig inköpssamordning
Omfattning: ändr. 1, 4 §§
Ikraft: 2011-01-01