Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:710 · Visa fulltext
Lag (1998:710) med vissa bestämmelser om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet
Departement: Finansdepartementet FPM
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:151, bet. 1997/98:SfU13, rskr. 1997/98:315, 1997/98:316
Upphävd: 2017-05-01
Ändring, SFS 1999:393
Rubrik: Lag (1999:393) om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:98, bet. 1998/99:SfU12, rskr. 1998/99:247
Ändring, SFS 1999:1308
Rubrik: Lag (1999:1308) om ändring i lagen (1998:710) med vissa betämmelser om Premiepensionsmyndigheten
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:12, bet. 1999/2000:SfU6, rskr. 1999/2000:99
Ändring, SFS 2000:199
Rubrik: Lag (2000:199) om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten
Omfattning: ändr. 2, 5, 10 §§
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:46, bet. 1999/2000:FiU19, rskr. 1999/2000:181
Ändring, SFS 2000:1414
Rubrik: Lag (2000:1414) om ändring i lagen (2000:199) om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten
Omfattning: ändr. 2 § i 2000:199
Förarbeten: Prop. 2000/01:16, bet. 2000/01:SfU6, rskr. 2000/01:93
Ändring, SFS 2002:1036
Rubrik: Lag (2002:1036) om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om premiepensionsmyndigheten
Omfattning: upph. 9 §, rubr. närmast före 9 §
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:190, bet. 2002/03:KU12, rskr. 2002/03:22
Ändring, SFS 2003:512
Rubrik: Lag (2003:512) om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:94, bet. 2002/03:FiU26, rskr. 2002/03:202, EGTL077/2002 s11, EGTL077/2002 s17
CELEX-nr: 32002L0012, 32002L0013
Ändring, SFS 2004:842
Rubrik: Lag (2004:842) om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Ändring, SFS 2007:370
Rubrik: Lag (2007:370) om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:65, bet. 2006/07:FiU17, rskr. 2006/07:187
Ändring, SFS 2007:547
Rubrik: Lag (2007:547) om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2007-11-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211
Ändring, SFS 2009:999
Rubrik: Lag (2009:999) om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 §§, rubr. närmast före 2 §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:202, bet. 2009/10:SfU3, rskr. 2009/10:4
Ändring, SFS 2010:1272
Rubrik: Lag (2010:1272) om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2010:1891
Rubrik: Lag (2010:1891) om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62
Ändring, SFS 2010:2061
Rubrik: Lag (2010:2061) om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet
Omfattning: ändr. 2, 5, 8, 10 §§
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:246, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62
Ändring, SFS 2015:715
Rubrik: Lag (2015:715) om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet
Omfattning: ändr. 2, 8, 10 §§
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:9, bet. 2015/16:FiU7, rskr. 2015/16:38
Ändring, SFS 2015:820
Rubrik: Lag (2015:820) om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:3, bet. 2015/16:CU6, rskr. 2015/16:36
Ändring, SFS 2017:230
Omfattning: upph.