Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:642 · Visa fulltext
Förordning (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder
Departement: Justitiedepartementet L5
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 2001:687
Rubrik: Förordning (2001:687) om ändring i förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder
Omfattning: nya 2 kap 10 §, 3 kap 5 §, 4 kap 6 a §, rubr. närmast före 2 kap 10 §, 3 kap 5 §, 4 kap 6 a §
Ikraft: 2001-10-01
Ändring, SFS 2004:22
Rubrik: Förordning (2004:22) om ändring i förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder
Omfattning: ändr. rubr. närmast före 6 kap 1 §; ny 6 kap 2 §
Ikraft: 2004-03-01
Ändring, SFS 2004:741
Rubrik: Förordning (2004:741) om ändring i förordningen (1998:642) om verkställighet i frivårdspåföljder
Omfattning: ändr. 3 kap 1, 4 §§
Ikraft: 2004-12-01
Ändring, SFS 2005:1018
Rubrik: Förordning (2005:1018) om ändring i förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder
Omfattning: upph. 2 kap 5 §, 5 kap 18 §, rubr. närmast före 2 kap 5 §, 5 kap 18 §; ändr. 1 kap 1, 3 §, 2 kap 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10 §§, 3 kap 1, 2, 4, 5 §§, 4 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 a §§, 5 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19 §§, 6 kap 1 §
Ikraft: 2006-01-01
Ändring, SFS 2006:163
Rubrik: Förordning (2006:163) om ändring i förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder
Omfattning: ny 6 kap 3 §
Ikraft: 2006-04-15
Ändring, SFS 2006:1308
Rubrik: Förordning (2006:1308) om ändring i förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §, 5 kap 8 §
Ikraft: 2007-01-01
Ändring, SFS 2011:146
Rubrik: Förordning (2011:146) om ändring i förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 §, 5 kap. 9 §; ny 6 kap. 1 a §
Ikraft: 2011-04-01
Ändring, SFS 2012:36
Rubrik: Förordning (2012:36) om ändring i förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder
Omfattning: ändr. 5 kap. 17 §
Ikraft: 2012-03-01
Ändring, SFS 2014:1155
Rubrik: Förordning (2014:1155) om ändring i förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder
Omfattning: ändr. 2 kap. 9 §, 5 kap. 9, 19 §§
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2019:102
Rubrik: Förordning (2019:102) om ändring i förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder
Omfattning: ändr. 2 kap. 9 §
Ikraft: 2019-04-01