Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:531 · Visa fulltext
Lag (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:109, bet. 1997/98:SoU22, rskr. 1997/98:290
Upphävd: 2011-01-01
Ändring, SFS 1998:532
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 1998:1661
Rubrik: Lag (1998:1661) om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
Omfattning: ändr. 2 kap 2, 11 §§, 5 kap 3 §; ny 2 kap 2 a §
Förarbeten: Prop. 1998/99:4, bet. 1998/99:SoU3, rskr. 1998/99:54
Ändring, SFS 2000:359
Rubrik: Lag (2000:359) om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
Omfattning: ändr. 3 kap 2 §
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:56, bet. 1999/2000:SoU11, rskr. 1999/2000:195
Ändring, SFS 2001:64
Rubrik: Lag (2001:64) om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
Omfattning: ändr. 5 kap 7 §
Ikraft: 2002-06-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:55, bet. 2000/01:UU6, rskr. 2000/01:137
Ändring, SFS 2001:502
Rubrik: Lag (2001:502) om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §
Ikraft: 2001-10-01
Förarbeten: Prop. 2001/01:81, bet. 2000/01:SoU17, rskr. 2000/01:258
Ändring, SFS 2002:144
Omfattning: ikrafttr. av 2001:64
Ändring, SFS 2002:450
Rubrik: Lag (2002:450) om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
Omfattning: ny 3 kap 12 a §
Ikraft: 2002-09-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:163, bet. 2001/02:SoU21, rskr. 2001/02:263
Ändring, SFS 2003:418
Rubrik: Lag (2003:418) om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §; ny 2 kap 1 a §
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:53, bet. 2002/03:SoU15, rskr. 2002/03:225
Ändring, SFS 2003:724
Rubrik: Lag (2003:724) om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
Omfattning: ändr. 2 kap 11 §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2004:186
Rubrik: Lag (2004:186) om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
Omfattning: ändr. 4 kap 2 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:30, bet. 2003/04:SoU6, rskr. 2003/04:178
Ändring, SFS 2005:41
Rubrik: Lag (2005:41) om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
Omfattning: ändr. 6 kap 19 §
Ikraft: 2005-04-01
Förarbeten: Bet. 2004/05:SoU7, rskr. 2004/05:152
Ändring, SFS 2006:50
Rubrik: Lag (2006:50) om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
Omfattning: upph. 3 kap 6 §; ändr. 1 kap 4 §, 3 kap 2, 5, 11, 12, 13 §§, 8 kap 5 §
Ikraft: 2006-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:43, bet. 2005/06:SoU10, rskr. 2005/06:148
Ändring, SFS 2006:132
Rubrik: Lag (2006:132) om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
Omfattning: ändr. 2 kap 11 §
Ikraft: 2006-04-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:54, bet. 2005/06:SoU11, rskr. 2005/06:156
Ändring, SFS 2006:249
Rubrik: Lag (2006:249) om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
Omfattning: ändr. 6 kap 7, 13, 20, 21 §§, 8 kap 17 §; nya 6 kap 3 a, 4 a §§
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:63, bet. 2005/06:SoU14, rskr. 2005/06:195
Ändring, SFS 2006:355
Rubrik: Lag (2006:355) om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
Omfattning: ändr. 6 kap 19 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:64, bet. 2005/06:SoU16, rskr. 2005/06:219
Ändring, SFS 2006:728
Rubrik: Lag (2006:728) om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
Omfattning: ändr. 2 kap 11 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2007:1458
Rubrik: Lag (2007:1458) om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
Omfattning: ändr. 1 kap 2, 4 §§
Ikraft: 2008-03-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:17, bet. 2007/08:SoU7, rskr. 2007/08:107
Ändring, SFS 2008:1372
Rubrik: Lag (2008:1372) om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
Omfattning: ändr. 2 kap 11 §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94
Ändring, SFS 2009:372
Rubrik: Lag (2009:372) om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
Omfattning: ändr. 1 kap. 2, 4 §§
Ikraft: 2009-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:145, bet. 2008/09:SoU21, rskr. 2008/09:226
Ändring, SFS 2009:471
Rubrik: Lag (2009:471) om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 a, 2, 8, 9, 10 §§, 6 kap. 5 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2009:599
Rubrik: Lag (2009:599) om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
Omfattning: ändr. 6 kap. 9 §; nya 6 kap. 2 a, 2 b, 2 c §§
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:160, bet. 2008/09:SoU22, rskr. 2008/09:259
Ändring, SFS 2009:732
Rubrik: Lag (2009:732) om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
Omfattning: ändr. 1 kap. 2, 4 §§
Ikraft: 2009-11-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:190, bet. 2008/09:SoU25, rskr. 2008/09:288
Ändring, SFS 2009:980
Rubrik: Lag (2009:980 ) om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 a §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:193, bet. 2009/10:SoU3, rskr. 2009/10:12
Ändring, SFS 2010:244
Rubrik: Lag (2010:244) om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
Omfattning: ändr. 2 kap. 2, 2 a §§
Ikraft: 2010-07-01
Ändring, SFS 2010:659
Omfattning: upph.