Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:489 · Visa fulltext
Lag (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse
Departement: Näringsdepartementet
Ikraft: 1999-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:124, bet. 1997/98:TU11, rskr. 1997/98:260
Tidsbegränsad: 2012-01-01
Ändring, SFS 1998:1822
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 2003:217
Rubrik: Lag (2003:217) om ändring i lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 6 §§, ikrafttr.best.
Ikraft: 2003-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:55, bet. 2002/03:TU4, rskr. 2002/03:161
Ändring, SFS 2008:1410
Rubrik: Lag (2008:1410) om ändring i lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest.
Förarbeten: Prop. 2008/09:32, bet. 2008/09:TU5, rskr. 2008/09:24
Ändring, SFS 2009:1354
Rubrik: Lag (2009:1354) om ändring i lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse
Omfattning: ändr. 8, 9, 10 §§
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:20, bet. 2009/10:TU6, rskr. 2009/10:85
Ändring, SFS 2009:1355
Rubrik: Lag (2009:1355) om ändring i lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2009/10:20, bet. 2009/10:TU6, rskr. 2009/10:85
Ändring, SFS 2010:1915
Rubrik: Lag (2010:1915) om ändring i lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 1998:489
Ikraft: 1999-02-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:26, bet. 2010/11:TU7, rskr. 2010/11:83
Ändring, SFS 2011:1581
Rubrik: Lag (2011:1581) om ändring i lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest.
Förarbeten: Prop. 2011/12:25, bet. 2011/12:TU4, rskr. 2011/12:80