Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:1627 · Visa fulltext
Tillkännagivande (1998:1627) av främmande staters anslutning till vissa av Sverige biträdda konventioner om inbördes rättshjälp, m.m.
Departement: Utrikesdepartementet
Upphävd: 1999-12-10
Ändring, SFS 1999:1041
Omfattning: upph.