Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:1592 · Visa fulltext
Lag (1998:1592) om införande av lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 1999-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:116, bet. 1997/98:KU20, 1998/99:KU5, rskr. 1997/98:284, 1998/99:3