Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:1513 · Visa fulltext
Förordning (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Upphävd: 2011-01-01
Ändring, SFS 2000:370
Rubrik: Förordning (2000:370) om ändring i förordningen (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
Omfattning: ändr. 7 kap 9 §, 8 kap 5 §, 9 kap 1 §; ny 3 kap 10 §, rubr. närmast före 3 kap 10 §
Ikraft: 2000-07-01
Ändring, SFS 2001:84
Rubrik: Förordning (2001:84) om ändring i förordningen (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
Omfattning: ny 6 kap 4 §, rubr. närmast före 6 kap 4 §
Ikraft: 2001-04-01
Ändring, SFS 2001:319
Rubrik: Förordning (2001:319) om ändring i förordningen (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
Omfattning: ändr. 7 kap. 6 §, 9 kap. 1 §; nya 4 kap 5, 6, 7 §§, rubr. närmast före 4 kap 5 §
Ikraft: 2001-07-01
Ändring, SFS 2002:148
Rubrik: Förordning (2002:148) om ändring i förordningen (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 4 kap 7 §, 7 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 §§, 9 kap 1 §, rubr. till 7 kap
Ikraft: 2002-06-01
Ändring, SFS 2004:737
Rubrik: Förordning (2004:737) om ändring i förordningen (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
Omfattning: ändr. 7 kap 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16 §§; ny 7 kap 13 a §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: EGTL176/1977 s1, EGTL176/1977 s8, EGTL233/1978 s1, EGTL233/1978 s10, EGTL33/1980 s1, EGTL33/1980 s8, EGTL253/1985 s34, EGTL253/1985 s37, EGTL165/1993 s1, EGTL206/2001 s1
CELEX-nr: 31977L0452, 31977L0453, 31978L0686, 31978L0687, 31980L0154, 31980L0155, 31985L0432, 31985L0433, 31993L0016, 32001L0019
Ändring, SFS 2005:1065
Rubrik: Förordning (2005:1065) om ändring i förordningen (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §
Ikraft: 2006-01-01
Ändring, SFS 2005:1250
Rubrik: Förordning (2005:1250) om ändring i förordningen (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
Omfattning: ändr. 4 kap 1 §
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:65
Rubrik: Förordning (2006:65) om ändring i förordningen (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
Omfattning: upph. 5 kap; ändr. 1 kap 1 §, 8 kap 1, 5 §§, 9 kap 1 §; nya 3 kap 11, 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 3 kap 11, 12, 13, 14 §§
Ikraft: 2006-04-01
Ändring, SFS 2007:433
Rubrik: Förordning (2007:433) om ändring i förordningen (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
Omfattning: ändr. 4 kap 1 §
Ikraft: 2007-07-01
Ändring, SFS 2007:806
Rubrik: Förordning (2007:806) om ändring i förordningen (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
Omfattning: ändr. 7 kap 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 §§; nya 7 kap 10 a, 11a, 11 b §§
Ikraft: 2007-12-17
Förarbeten: EUTL255/2005 s22, EUTL363/2006 s141
CELEX-nr: 32005L0036, 32006L0100
Ändring, SFS 2008:362
Rubrik: Förordning (2008:362) om ändring i förordningen (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
Omfattning: ändr. 2 kap 5 §
Ikraft: 2008-07-01
Ändring, SFS 2008:668
Rubrik: Förordning (2008:668) om ändring i förordningen (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
Omfattning: ändr. 4 kap 1 §
Ikraft: 2008-08-01
Ändring, SFS 2008:1241
Rubrik: Förordning (2008:1241) om ändring i förordningen (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
Omfattning: ändr. 4 kap 1 §
Ikraft: 2009-02-01
Ändring, SFS 2010:1369
Omfattning: upph.