Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:1369 · Visa fulltext
Förordning (1998:1369) om statsbidrag för beställning av nyskriven svensk dramatik
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1997/98:87, bet. 1997/98:KrU13, rskr. 1997/98:303