Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:1234 · Visa fulltext
Förordning (1998:1234) om det statliga personadressregistret
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1998-10-24 överg.best.
Ändring, SFS 1999:560
Rubrik: Förordning (1999:560) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret
Omfattning: ändr. 6, 7 §§
Ikraft: 1999-07-01
Ändring, SFS 2001:503
Rubrik: Förordning (2001:503) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret
Omfattning: ändr. 8 §; ny 8 a §
Ikraft: 2001-10-01
Ändring, SFS 2003:1000
Rubrik: Förordning (2003:1000) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret
Omfattning: ändr. 4, 14 §§
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2004:363
Rubrik: Förordning (2004:363) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2004-07-01
Ändring, SFS 2006:800
Rubrik: Förordning (2006:800) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2007-01-01
Ändring, SFS 2007:729
Rubrik: Förordning (2007:729) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2007-11-01
Ändring, SFS 2008:1310
Rubrik: Förordning (2008:1310) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret
Omfattning: ändr. 2, 4, 8 a, 9, 10, 12, 14, 15 §§; ny 2 a §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:277
Rubrik: Förordning (2009:277 ) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret
Omfattning: ändr. 5, 6, 7, 8, 8 a, 11, 12, 15 §§
Ikraft: 2009-07-01
Ändring, SFS 2009:632
Rubrik: Förordning (2009:632) om ändring i förordningen (2009:277) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret
Omfattning: ändr. 8 § i 2009:277
Ändring, SFS 2010:746
Rubrik: Förordning (2010:746) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2010-09-01
Ändring, SFS 2011:250
Rubrik: Förordning (2011:250) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2011-04-01
Ändring, SFS 2011:439
Rubrik: Förordning (2011:439) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret
Omfattning: ändr. 1, 8 §§; ny 17 §
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2013:592
Rubrik: Förordning (2013:592) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2013-07-22
Ändring, SFS 2013:701
Rubrik: Förordning (2013:701) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2013-10-01
Ändring, SFS 2013:1035
Rubrik: Förordning (2013:1035) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2014:1199
Rubrik: Förordning (2014:1199) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret
Omfattning: ändr. 6, 7 §§
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2017:157
Rubrik: Förordning (2017:157) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret
Omfattning: ändr. 2 a §
Ikraft: 2017-04-01
Ändring, SFS 2019:810
Rubrik: Förordning (2019:810) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2019-12-15
Ändring, SFS 2020:297
Rubrik: Förordning (2020:297) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2020-06-15