Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:905 · Visa fulltext
Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar
Departement: Miljö- och energidepartementet
Ikraft: 1999-01-01
Upphävd: 2018-01-01
Ändring, SFS 1998:1350
Rubrik: Förordning (1998:1350) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar
Omfattning: ändr. 2 §, bil. 1
Ändring, SFS 1999:376
Rubrik: Förordning (1999:376) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 1999-07-01
Ändring, SFS 1999:1189
Rubrik: Förordning (1999:1189) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2000-01-01
Ändring, SFS 2001:1074
Rubrik: Förordning (2001:1074) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:81
Rubrik: Förordning (2003:81) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2003-05-01
Ändring, SFS 2003:1051
Rubrik: Förordning (2003:1051) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2005:206
Rubrik: Förordning (2005:206) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar
Omfattning: ändr. 5 §, rubr. närmast före 4 §
Ikraft: 2005-05-15
Förarbeten: EUTL156/2003 s17, EGTL175/1985 s40, EGTL257/1996 s26
CELEX-nr: 32003L0035, 31985L0337, 31996L0061
Ändring, SFS 2005:356
Rubrik: Förordning (2005:356) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar
Omfattning: upph. rubr. närmast före 1, 3, 7 §§; nuvarande 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§ betecknas 9, 10, 11, 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 4 § sätts närmast före nya 9 §; ändr. 1 §, nya 9, 10, 11 §§, bil. 1; nya 4, 5, 6, 7, 8 §§, bil. 3, 4, rubr. närmast före 2, 4, 12 §§
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: EGTL197/2001 s30, EGTL161/1999 s1, EGTL160/1999 s80, EGTL175/1985 s40, EUTL156/2003 s17, EGTL257/1996 s26
CELEX-nr: 32001L0042, 31999R1260, 31999R1257, 31985L0337, 32003L0035, 31996L0061
Ändring, SFS 2005:624
Rubrik: Förordning (2005:624) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2005-08-01
Ändring, SFS 2006:57
Rubrik: Förordning (2006:57) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2006-04-01
Ändring, SFS 2006:1169
Rubrik: Förordning (2006:1169) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2006-12-01
Ändring, SFS 2007:18
Rubrik: Förordning (2007:18) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2007-03-01
Ändring, SFS 2008:691
Rubrik: Förordning (2008:691) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar
Omfattning: upph. bil.; ändr. 3 §
Ikraft: 2008-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:725
Rubrik: Förordning (2008:725) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2008-09-01
Förarbeten: EGTL175/1985 s40, EUTL156/2003 s17, EGTL197/2001 s30, EUTL102/2006 s15, EUTL24/2008 s8
CELEX-nr: 31985L0337, 32003L0035, 32001L0042, 32006L0021, 32008L0001
Ändring, SFS 2009:864
Rubrik: Förordning (2009:864) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 2009-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:195
Rubrik: Förordning (2011:195) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2011-04-19
Förarbeten: EGTL175/1985 s40, EUTL140/2009 s114, EUTL102/2006 s15, EUTL188/2009 s14, EUTL24/2008 s8, EUTL140/2009 s114
CELEX-nr: 31985L0337, 32009L0031, 32006L0021, 32009R0596, 32008L0001, 32009L0031
Ändring, SFS 2011:370
Rubrik: Förordning (2011:370) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2011-05-02
Ändring, SFS 2011:626
Rubrik: Förordning (2011:626) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2013:259
Rubrik: Förordning (2013:259) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2013-06-18
Ändring, SFS 2013:505
Rubrik: Förordning (2013:505) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: EUTL334/2010 s17, EUTL26/2012 s1
CELEX-nr: 32010L0075, 32011L0092
Ändring, SFS 2013:895
Rubrik: Förordning (2013:895) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2014:24
Rubrik: Förordning (2014:24) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2014-03-01
Förarbeten: direktiv 2009/31/EG
Ändring, SFS 2015:365
Rubrik: Förordning (2015:365) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2015-08-01
Ändring, SFS 2016:798
Rubrik: Förordning (2016:798) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2016-08-02
Ändring, SFS 2016:1194
Rubrik: Förordning (2016:1194) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:966
Omfattning: upph.