Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:904 · Visa fulltext
Förordning (1998:904) om anmälan för samråd
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 1998:1255
Rubrik: Förordning (1998:1255) om ändring i förordningen (1998:904) om täkter och anmälan för samråd
Omfattning: ändr. 9, 12, 13 §§; nya 7 a, 7 b, 7 c §§
Ändring, SFS 1998:1737
Rubrik: Förordning (1998:1737) om ändring i förordningen (1998:904) om täkter och anmälan för samråd
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 2000:514
Rubrik: Förordning (2000:514) om ändring i förordningen (1998:904) om täkter och anmälan för samråd
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2000-07-01
Ändring, SFS 2003:999
Rubrik: Förordning (2003:999) om ändring i förordningen (1998:904) om täkter och anmälan för samråd
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2005:622
Rubrik: Förordning (2005:622) om ändring i förordningen (1998:904) om täkter och anmälan för samråd
Omfattning: upph. 1 §; ändr. 2, 3, 4, 5, 10 §§
Ikraft: 2005-08-01
Ändring, SFS 2005:1155
Rubrik: Förordning (2005:1155) om ändring i förordningen (1998:904) om täkter och anmälan för samråd
Omfattning: ändr. 6, 7, 9, 10, 12 §§
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:955
Rubrik: Förordning (2010:955) om ändring i förordningen (1998:904) om täkter och anmälan för samråd
Omfattning: upph. 2, 3, 4, 5 §§, rubr. närmast före 2 §; ändr. författningsrubr., 10, 12, 13 §§
Ikraft: 2010-09-01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:957
Rubrik: Förordning (2010:957) om ändring i förordningen (1998:904) om anmälan för samråd
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2011-05-02
Ändring, SFS 2011:23
Rubrik: Förordning (2011:23) om ändring i förordningen (1998:904) om anmälan för samråd
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2011-03-01
Ändring, SFS 2011:369
Rubrik: Förordning (2011:369) om ändring i förordningen (1998:904) om anmälan för samråd
Omfattning: ändr. 7 a §
Ikraft: 2011-05-02
Ändring, SFS 2020:636
Rubrik: Förordning (2020:636) om ändring i förordningen (1998:904) om anmälan för samråd
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2020-08-01