Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:857 · Visa fulltext
Ellag (1997:857)
Departement: Infrastrukturdepartementet RSED E
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:136, bet. 1997/98:NU3, rskr. 1997/98:27
Ändring, SFS 1998:1651
Rubrik: Lag (1998:1651) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 2 kap 10, 18 §§, 3 kap 3 §, 4 kap 2, 3, 9, 11 §§, 8 kap 4 §, 13 kap 5 §; nya 12 kap 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 §§, rubr. närmast före 12 kap 7 §
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:159, bet. 1998/99:NU4, rskr. 1998/99:53, EGTL27/97 s20
CELEX-nr: 396L0092
Ändring, SFS 1998:665
Rubrik: Lag (1998:665) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: 12 kap 4 §, 13 kap 1, 5 §§
Ikraft: 1998-07-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:150, bet. 1997/98:FiU27, rskr. 1997/98:317
Ändring, SFS 1998:854
Rubrik: Lag (1998:854) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 2 kap 8, 11 §§; nya 2 kap 8 a, 11 a §§
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279, EGTL175/85 s40, EGTL73/97 s5
CELEX-nr: 385L0337 397L0011
Ändring, SFS 1999:770
Rubrik: Lag (1999:770) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: upph. 3 kap 12, 13 §§, 5 kap, 8 kap 4, 5, 6 §§; nuvarande 1 kap 6 § betecknas 1 kap 7 §: ändr. 1 kap 4 §, 3 kap 10, 11, 14 §§, 4 kap 10 §, 12 kap 1 §, 13 kap 5 §, rubr. närmast före 3 kap 10, 11 §§; nya 1 kap 6 §, 8 kap 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 §§
Ikraft: 1999-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:137, bet. 1999/2000:NU4, rskr. 1999/2000:1
Ändring, SFS 2000:602
Rubrik: Lag (2000:602) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 7 kap 2 §, 9 kap 2 §, 10 kap 1 §
Ikraft: 2000-08-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:72, bet. 1999/2000:NU12, rskr. 1999/2000:259
Ändring, SFS 2001:1298
Rubrik: Lag (2001:1298) om ändring i lagen (1999:770) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. p 4 i ikrafttr.- och övergångsbest. till 1999:970
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:1, utg.omr. 21, bet. 2001/02:NU3, rskr. 2001/02:113
Ändring, SFS 2002:121
Rubrik: Lag (2002:121) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: upph. 6 kap; ändr. 3 kap 3, 6, 7, 9, 11, 14, 15 §§, 4 kap 1, 10 §§, 12 kap 1, 2 §§, 13 kap 1, 5 §§; nya 3 kap 10 a, 11 a §§, 12 kap 3 a §
Ikraft: 2002-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:56, bet. 2001/02:NU9, rskr. 2001/02:180
Ändring, SFS 2002:122
Rubrik: Lag (2002:122) om ändring i lagen (1999:770) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 5 p i övergångsbest. till 1999:770
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:56, bet. 2001/02:NU9, rskr. 2001/02:180
Ändring, SFS 2002:653
Rubrik: Lag (2002:653) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §, 4 kap 5, 8 §§, 8 kap 8 §; ny 8 kap 4 a §
Ikraft: 2002-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:143, bet. 2001/02:NU17, rskr. 2001/02:317
Ändring, SFS 2003:117
Rubrik: Lag (2003:117) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: upph. 3 kap 10 a, 11 a §§; ändr. 3 kap 14 §, 4 kap 9 §, 13 kap 5 §, 6 p övergångsbest. till 2002:121
Ikraft: 2005-05-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:40, bet. 2002/03:NU6, rskr. 2002/03:133
Ändring, SFS 2004:876
Rubrik: Lag (2004:876) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 2 kap 13, 16, 18 §§
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:135, bet. 2004/05:NU5, rskr. 2004/05:26
Ändring, SFS 2005:1110
Rubrik: Lag (2005:1110) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 3 kap 1 a, 9 §§, 8 kap 12 §, 13 kap 5 §; nya 3 kap 9 a, 9 b, 9 c, 9 d, 9 e §§, 10 kap 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 §§, rubr. närmast före 3 kap 9 c § och 10 kap 9 §
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:27, bet. 2005/06:NU6, rskr. 2005/06:96
Ändring, SFS 2005:404
Rubrik: Lag (2005:404) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: nuvarande 3 kap 1 §, 8 kap 4 a § betecknas 3 kap 1 a §, 8 kap 4 c §; ändr. 1 kap 1 §, 3 kap 2, 4, 5, 6, 7, 10 §§, 4 kap 1 §, 7 kap 2 §, 8 kap 1 §, 12 kap 1 §, 13 kap 5 §, rubr. till 8 kap, rubr. närmast före 3 kap 2 §, 8 kap 1 §, 12 kap 1 §, rubr. närmast före 3 kap 1 § sätts närmast före 3 kap 1 a §; nya 1 kap 4 a, 4 b §§, 3 kap 1, 1 b, 16, 17 §§, 8 kap 4 a, 4 b, 12, 13 §§, 12 kap 1 a §, rubr. närmast före 3 kap 1, 16, 17 §§, 8 kap 12 §
Ikraft: 2005-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:62, bet. 2004/05:NU14, rskr. 2004/05:246, EUTL176/2003 s37, EUTL176/2003 s1
CELEX-nr: 32003L0054,, 32003R1228
Ändring, SFS 2005:923
Rubrik: Lag (2005:923) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 12 kap 8 §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74
Ändring, SFS 2006:926
Rubrik: Lag (2006:926) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 8 kap 5, 6, 8 §§, 12 kap 1, 2, 3 a §§, 13 kap 1 §; nya 8 kap 4 d, 11 a, 11 b §§
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:158, bet. 2005/06:NU18, rskr. 2005/06:346
Ändring, SFS 2007:217
Rubrik: Lag (2007:217) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 9 kap 2 §, 10 kap 1 §
Ikraft: 2007-06-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:39, bet. 2006/07:MJU9, rskr. 2006/07:135
Ändring, SFS 2008:265
Rubrik: Lag (2008:265) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: upph. 1 kap 4 a, 4 b §§; 1 kap 1 §, 3 kap 2, 4, 5 §§, 7 kap 2 §, rubr. närmast före 3 kap 2 §
Ikraft: 2008-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:60, bet. 2007/08:NU11, rskr. 2007/08:184
Ändring, SFS 2009:1045
Rubrik: Lag (2009:1045) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 3 kap. 1 b §; nya 3 kap. 1 c, 1 d, 1 e §§
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:216, bet. 2009/10:NU7, rskr. 2009/10:6, EUTL176/2003 s37
CELEX-nr: 32003L0054
Ändring, SFS 2009:23
Rubrik: Lag (2009:23) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: nya 9 kap. 2 a, 9 §§
Ikraft: 2009-03-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:57, bet. 2008/09:NU10, rskr. 2008/09:140
Ändring, SFS 2009:580
Rubrik: Lag (2009:580) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 8 kap. 4, 4 c, 5, 8, 10 §§; nya 8 kap. 4 e, 4 f, 4 g, 8 a §§
Ikraft: 2009-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:168, bet. 2008/09:NU23, rskr. 2008/09:268
Ändring, SFS 2009:582
Rubrik: Lag (2009:582) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ny 8 kap. 1 a §
Ikraft: 2009-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:142, bet. 2008/09:NU24, rskr. 2008/09:269, EUTL33/2006 s22
CELEX-nr: 32006L0089
Ändring, SFS 2009:653
Rubrik: Lag (2009:653) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 2 kap. 8 a §
Ikraft: 2009-08-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:146, bet. 2008/09:MJU27, rskr. 2008/09:258
Ändring, SFS 2009:892
Rubrik: Lag (2009:892) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: upph. 4 kap. 4 §; ändr. 2 kap. 12, 16 §§, 4 kap. 1, 3, 5, 8, 9 §§, 12 kap. 2 §, 13 kap. 5 §, rubr. närmast före 4 kap. 3 §, 4 kap. 5 §; nya 1 kap. 4 a, 5 a §§, 4 kap. 9 a §, 5 kap., rubr. närmast före 4 kap. 5, 9, 9 a §§
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:141, bet. 2008/09:NU21, rskr. 2008/09:302
Ändring, SFS 2010:1269
Rubrik: Lag (2010:1269) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 10 kap. 12 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2010:164
Rubrik: Lag (2010:164) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 3 kap. 9 c, 9 e §§, 4 kap. 10 §, 12 kap. 3 §; nya 3 kap. 18, 19, 20, 21, 22 §§, rubr. närmast före 3 kap. 18 §
Ikraft: 2010-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:51, bet. 2009/10:NU11, rskr. 2009/10:185
Ändring, SFS 2010:1968
Rubrik: Lag (2010:1968) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 8 kap. 4 a §
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ändring, SFS 2010:602
Rubrik: Lag (2010:602) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 8 kap. 12 §; nya 4 kap. 12, 13 §§
Ikraft: 2010-12-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:128, bet. 2009/10:NU18, rskr. 2009/10:280, EUTL140/2009 s16
CELEX-nr: 32009L0028
Ändring, SFS 2010:893
Rubrik: Lag (2010:893) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 2 kap. 8 a §
Ikraft: 2010-09-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:184, bet. 2009/10:MJU24, rskr. 2009/10:353
Ändring, SFS 2010:935
Rubrik: Lag (2010:935) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 2 kap. 21 §
Ikraft: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364
Ändring, SFS 2011:1386
Rubrik: Lag (2011:1386) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 12 kap. 13 §
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2011:476
Rubrik: Lag (2011:476) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 8 kap. 2 §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:56, bet. 2010/11:NU15, rskr. 2010/11:230
Ändring, SFS 2011:712
Rubrik: Lag (2011:712) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: upph. 5 kap. 18 §, rubr. närmast före 5 kap. 18 §; ändr. 1 kap. 5 a §, 2 kap. 10 §, 3 kap. 1 a, 17 §§, 5 kap. 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 §§, 8 kap. 6, 9 §§, 12 kap. 1, 1 a, 3 §§; nya 1 kap. 5 b §, 3 kap. 1 f, 1 g, 1 h, 1 i, 1 j, 1 k, 17 a, 23 §§, 11 kap. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 §§, 12 kap. 1 b, 14 §§, rubr. närmast före 3 kap. 23 §, 5 kap. 19 §, 11 kap. 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 §§, 12 kap. 14 §
Ikraft: 2011-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:70, bet. 2010/11:NU21, rskr. 2010/11:275, EUTL211/2009 s55, EUTL211/2009 s15
CELEX-nr: 32009L0072, 32009R0714
Ändring, SFS 2012:335
Rubrik: Lag (2012:335) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 13 kap. 5 §; nya 3 kap. 17 b §, 4 kap. 1 a §, 12 kap. 15 §, rubr. närmast före 12 kap. 15 §
Ikraft: 2012-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:77, bet. 2011/12:NU22, rskr. 2011/12:231, EUTL211/2009 s55
CELEX-nr: 32009L0072
Ändring, SFS 2012:510
Rubrik: Lag (2012:510) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 3 kap. 11 §
Ikraft: 2012-10-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:98, bet. 2011/12:NU21, rskr. 2011/12:264
Ändring, SFS 2013:207
Rubrik: Lag (2013:207) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 2, 4, 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18 §§, 3 kap. 3 §, 5 kap. 26 §, 13 kap. 5 §, rubr. närmast före 2 kap. 16 §; nya 2 kap. 1 a, 1 b, 4 a, 8 b, 15 a, 15 b, 15 c, 15 d, 15 e, 15 f, 15 g, 15 h, 15 i, 15 j, 15 k, 16 a, 16 b, 16 c, 3 kap. 3 a §, 13 kap. 6, 7, 8, 9 §§, rubr närmast före 2 kap. 15 b, 15 j, 16 a, 17, 18, 19 §§
Ikraft: 2013-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:70, bet. 2012/13:NU12, rskr. 2012/13:200
Ändring, SFS 2013:884
Rubrik: Lag (2013:884) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 10 kap. 10 §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:193, bet. 2013/14:NU6, rskr. 2013/14:34
Ändring, SFS 2014:1467
Rubrik: Lag (2014:1467) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ny 8 kap. 5 a §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, bet. 2014/15:29
Ändring, SFS 2014:270
Rubrik: Lag (2014:270) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 3 kap. 16 §, 4 kap. 1 §, 11 kap. 15, 18 §§, rubr. närmast före 3 kap. 16 §; nya 3 kap. 7 a, 7 b, 10 a, 16 a §§, 5 kap. 7 a §, 8 kap. 3 a, 11 c, 14, 15, 16 §§, 11 kap. 21 §, rubr. närmast före 3 kap. 16 a §, 8 kap.14 §, 11 kap. 21 §
Ikraft: 2014-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:174, bet. 2013/14:NU18, rskr. 2013/14:221
Ändring, SFS 2014:282
Rubrik: Lag (2014:282) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 5 kap. 8, 9 §§
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:85, bet. 2013/14:NU16, rskr. 2013/14:208
Ändring, SFS 2014:391
Rubrik: Lag (2014:391) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: nya 4 kap. 9 b §, 5 kap. 24 a §
Ikraft: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:156, bet. 2013/14:NU19, rskr. 2013/14:245
Ändring, SFS 2014:576
Rubrik: Lag (2014:576) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1, 2 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:118, bet. 2013/14:KU41, rskr. 2013/14:280
Ändring, SFS 2015:259
Rubrik: Lag (2015:259) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 3 kap. 3, 3 a, 10 a §§, 5 kap. 22 §, 13 kap. 7 §; ny 4 kap. 4 §
Ikraft: 2015-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:56, bet. 2014/15:NU12, rskr. 2014/15:192
Ändring, SFS 2015:598
Rubrik: Lag (2015:598) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 8 kap. 4, 4 a, 4 b, 4 c §§, 11, 11 a, 11 c §§
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:112; bet. 2015/16:NU5, rskr. 2015/16:2
Ändring, SFS 2016:114
Rubrik: Lag (2016:114) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 12 kap. 8 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:4, bet. 2015/16:CU10, rskr. 2015/16:130
Ändring, SFS 2016:733
Rubrik: Lag (2016:733) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: upph. 9 kap., 10 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§, 12 kap. 4 §, rubr. 10 kap. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§; ändr. 1 kap. 1 §, 12 kap. 1, 3, 5 §§, 13 kap. 1 §, rubr. till 10 kap., rubr. närmast före 12 kap. 4 §; ny 11 kap. 12 a §
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:163, bet. 2015/16:FöU12, rskr. 2015/16:265
Ändring, SFS 2016:914
Rubrik: Lag (2016:914) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 8 kap. 11 b §, 11 kap. 13 §
Ikraft: 2016-11-18
Förarbeten: Prop. 2015/16:186, bet. 2016/17:TU2, rskr. 2016/17:10, direktiv 2014/94/EU
Ändring, SFS 2017:1033
Rubrik: Lag (2017:1033) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: upph. 2 kap. 8 b §; ändr. 2 kap. 8 a, 15 g §§
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:200, bet. 2017/18:MJU5, rskr. 2017/18:20
Ändring, SFS 2017:18
Rubrik: Lag (2017:18) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: upph. 8 kap. 8 a §; ändr. 8, 16 §§, 12 kap. 1 §; nya 8 kap. 8 a, 8 b, 8 c, 8 d, 8 e, 17, 18 §§
Ikraft: 2017-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:13, bet. 2016/17:NU8, rskr. 2016/17:135.
Ändring, SFS 2017:19
Rubrik: Lag (2017:19) om ändring i lagen (2016:733) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 12 kap. 1 § i 2016:733
Förarbeten: Prop. 2016/17:13, bet. 2016/17:NU8, rskr. 2016/17:135.
Ändring, SFS 2017:196
Rubrik: Lag (2017:196) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 3 kap. 10, 10 a, 11 §§; ny 3 kap. 10 b §
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:73, bet. 2016/17:NU10, rskr. 2016/17:165
Ändring, SFS 2017:740
Rubrik: Lag (2017:740) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1, 2 §§
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Ändring, SFS 2018:1418
Rubrik: Lag (2018:1418) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 2 kap. 8 a, 15 g §§
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:243, bet. 2017/18:CU31, rskr. 2017/18:383
Ändring, SFS 2018:1448
Rubrik: Lag (2018:1448) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: upph. 5 kap., 11 kap. 6 §, 12 kap. 3 a §, 13 kap. 8 §; ändr. 1 kap. 4 a, 5 b §§, 2 kap. 10, 12, 16 §§, 3 kap. 1 a, 1 f, 1 g, 1 i, 1 j, 1 k §§, 4 kap. 1, 2, 8, 9, 11, 12 §§, 8 kap. 3 b §, 11 kap. 3, 4, 5 §§, 13 kap. 5, 6, 7 §§, rubr. närmast före 12 kap. 16 §; nytt 5 kap., nya 4 kap. 4 a, 4 b, 11 a, 11 b, 11 c §§, 12 kap. 16 §, rubr. närmast före 12 kap. 16 §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:237, bet. 2017/18:NU23, rskr. 2017/18:412
Ändring, SFS 2018:435
Rubrik: Lag (2018:435) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: nuvarande 8 kap. 1 a § betecknas 8 kap. 3 b §; ändr. 8 kap. 1 §; nya 8 kap. 3 c, 3 d, 3 e §§, rubr. närmast före den nya 8 kap. 3 b §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:93, bet. 2017/18:NU17, rskr. 2017/18:239
Ändring, SFS 2018:720
Rubrik: Lag (2018:720) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 12 kap. 8 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Ändring, SFS 2019:902
Rubrik: Lag (2019:902) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 2 kap. 11 a §, 4 kap. 8 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2020:73
Rubrik: Lag (2020:73) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ny p 6 ikrafttr.- och övergångsbest. i 2018:1448
Ikraft: 2020-04-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:53, bet. 2019/20:NU9, rskr. 2019/20:167