Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:735 · Visa fulltext
Lag (1997:735) om riksfärdtjänst
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:115, bet. 1997/98:TU3, rskr. 1997/98:10
Ändring, SFS 1999:339
Rubrik: Lag (1999:339) om ändring i lagen (1997:735) om riksfärdtjänst
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:91, bet. 1998/99:TU13, rskr. 1998/99:214
Ändring, SFS 2006:1115
Rubrik: Lag (2006:1115) om ändring i lagen (1997:735) om riksfärdtjänst
Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ikraft: 2006-10-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:160, bet. 2005/06:TU5, rskr. 2005/06:308
Ändring, SFS 2010:1067
Rubrik: Lag (2010:1067) om ändring i lagen (1997:735) om riksfärdtjänst
Omfattning: upph. 10 §; ändr. 2, 3, 4, 13 §§
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:200, bet. 2009/10:TU21, rskr. 2009/10:379
Ändring, SFS 2019:900
Rubrik: Lag (2019:900) om ändring i lagen (1997:735) om riksfärdtjänst
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48