Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:620 · Visa fulltext
Lag (1997:620) om upphävande av lagen (1939:608) om enskilda vägar
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TP
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:92, bet. 1996/97:TU8, rskr. 1996/97:202
Ändring, SFS 2002:1126
Rubrik: Lag (2002:1126) om ändring i lagen (1997:620) om upphävande av lagen (1939:608) om enskilda vägar
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:1, bet. 2002/03:TU1, rskr. 2002/03:69