Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:408 · Visa fulltext
Förordning (1997:408) om målsägandebiträde
Departement: Justitiedepartementet DOM
Ikraft: 1997-12-01
Ändring, SFS 2005:84
Rubrik: Förordning (2005:84) om ändring i förordningen (1997:408) om målsägandebiträde
Omfattning: upph. 7 §, rubr. närmast före 7 §
Ikraft: 2005-04-01