Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:404 · Visa fulltext
Rättshjälpsförordning (1997:404)
Departement: Justitiedepartementet DOM
Ikraft: 1997-12-01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:65
Rubrik: Förordning (1999:65) om ändring i rättshjälpsförordningen (1997:404)
Omfattning: ändr. 9, 11 §§
Ikraft: 1999-04-01
Ändring, SFS 2003:985
Rubrik: Förordning (2003:985) om ändring i rättshjälpsförordningen (1997:404)
Omfattning: ändr. 34 §
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2004:690
Rubrik: Förordning (2004:690) om ändring i rättshjälpsförordningen (1997:404)
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2004-09-01
Ändring, SFS 2004:739
Rubrik: Förordning (2004:739) om ändring i rättshjälpsförordningen (1997:404)
Omfattning: ändr. 1, 35 §§; nya 11 a, 11 b, 11 c, 11 d §§, rubr. närmast före 11 a §
Ikraft: 2004-11-01
Förarbeten: EGTL026/2003 s41, EFTL032/2003 s15
CELEX-nr: 32003L0008, 32003L0008R(01)
Ändring, SFS 2004:952
Rubrik: Förordning (2004:952) om ändring i rättshjälpsförordningen (1997:404)
Omfattning: ändr. 35 §
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2005:80
Rubrik: Förordning (2005:80) om ändring i rättshjälpsförordningen (1997:404)
Omfattning: ändr. 17, 20 §§
Ikraft: 2005-04-01
Ändring, SFS 2013:656
Rubrik: Förordning (2013:656) om ändring i rättshjälpsförordningen (1997:404)
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 2013-09-01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:330
Rubrik: Förordning (2014:330) om ändring i rättshjälpsförordningen (1997:404)
Omfattning: ändr. 19, 35 §§
Ikraft: 2014-08-01
Förarbeten: EUTL192/2011 s51
CELEX-nr: 22011A0722