Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:143 · Visa fulltext
Förordning (1997:143) om biverkningsregister angående läkemedel
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1997-06-01 överg.best.
Tidsbegränsad: 2001-10-01
Ändring, SFS 1998:1336
Rubrik: Förordning (1998:1336) om dels fortsatt giltighet av förordningen (1997:143) om biverkningsregister angående läkemedel, dels ändring i samma förordning
Omfattning: forts. giltighet; ändr. 1, 9, 11 §§
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 1999:1179
Rubrik: Förordning (1999:1179) om fortsatt giltighet av förordningen (1997:143) om biverkningsregister angående läkemedel
Omfattning: forts. giltighet
Ikraft: 2000-01-01
Ändring, SFS 2000:885
Rubrik: Förordning (2000:885) om fortsatt giltighet av förordningen (1997:143) om biverkningsregister angående läkemedel
Omfattning: forts. giltighet
Ikraft: 2001-01-01