Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:1294 · Visa fulltext
Förordning (1997:1294) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning
Departement: Näringsdepartementet
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1997/98:1 utg.omr. 24, bet. 1997/98:NU1, rskr. 1997/98:130
Upphävd: 2008-01-01
Ändring, SFS 1998:882
Rubrik: Förordning (1998:882) om ändring i förordningen (1997:1294) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 1998:1155
Rubrik: Förordning (1998:1155) om ändring i förordningen (1997:1294) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1998-10-01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:1470
Rubrik: Förordning (2000:1470) om ändring i förordningen (1997:1294) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning
Omfattning: ändr. 1, 3, 10 §§
Ikraft: 2001-02-01
Ändring, SFS 2001:1102
Rubrik: Förordning (2001:1102) om ändring i förordningen (1997:1294) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2002-01-01
Ändring, SFS 2005:164
Rubrik: Förordning (2005:164) om ändring i förordningen (1997:1294) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning
Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ikraft: 2005-05-01
Ändring, SFS 2006:1148
Rubrik: Förordning (2006:1148) om ändring i förordningen (1997:1294) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning
Omfattning: ändr. 5 §; ny 6 a §
Ikraft: 2007-01-01
Ändring, SFS 2007:290
Rubrik: Förordning (2007:290) om ändring i förordningen (1997:1294) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning
Omfattning: ändr. 7, 10 §§
Ikraft: 2007-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:1318
Omfattning: upph.