Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:919 · Visa fulltext
Lag (1997:919) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Kazakstan
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1998-12-31 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:32, bet. 1997/98:SkU12, rskr. 1997/98:34
Ändring, SFS 1998:1400
Rubrik: Förordning (1998:140) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Kazakstan
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 2011:1388
Rubrik: Lag (2011:1388) om ändring i lagen (1997:919) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Kazakstan
Omfattning: upph. 3 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29