Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:383 · Visa fulltext
Växtförädlarrättsförordning (1997:383)
Departement: Näringsdepartementet RSL
Ikraft: 1997-07-01
Förarbeten: EGTL227/94 s1
CELEX-nr: 394R2100
Ändring, SFS 2000:1466
Rubrik: Förordning (2000:1466) om ändring i växtförädlarrättsförordningen (1997:383)
Omfattning: upph. 7 §, rubr. närmast före 7 §
Ikraft: 2001-02-01
Ändring, SFS 2001:1059
Rubrik: Förordning (2001:1059) om ändring i växtförädlarrättsförordningen (1997:383)
Omfattning: ändr. 25, 26 §§
Ikraft: 2002-01-01
Ändring, SFS 2002:1174
Rubrik: Förordning (2002:1174) om ändring i växtförädlarrättsförordningen (1997:383)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2003-02-01
Ändring, SFS 2005:1223
Rubrik: Förordning (2005:1223) om ändring i växtförädlarrättsförordningen
Omfattning: ändr. 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 21, 24, 26, 29, 31 §§; nya 29 a, 29 b, 29 c §§
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 2005/06:1, utg.omr. 23, bet. 2005/06:MJU2, rskr. 2005/06:108, EGTL227/1994 s1
CELEX-nr: 31994R2100
Ändring, SFS 2011:600
Rubrik: Förordning (2011:600) om ändring i växtförädlarrättsförordningen (1997:383)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2011-07-01