Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:1137 · Visa fulltext
Lag (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
Departement: Finansdepartementet S2
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:12, bet. 1997/98:SkU7, rskr. 1997/98:72
Ändring, SFS 1999:436
Rubrik: Lag (1999:436) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:79, bet. 1998/99:SkU19, rskr. 1998/99:242
Ändring, SFS 2000:487
Rubrik: Lag (2000:487) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
Omfattning: ändr. 11, 17 §§; ny 17 a §
Ikraft: 2000-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:105, bet. 1999/2000:SkU22, rskr. 1999/2000:246
Ändring, SFS 2000:1431
Rubrik: Lag (2000:1431) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
Omfattning: ändr. 2, 3, 6, 11, 12, 17, 21, 22, 23 §§, rubr. närmast före 23 §
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:31, bet. 2000/01:SkU11, 2000/01:SkU13, rskr. 2000/01:129, EGTL36/1988 s33, EGTL44/2000 s 1
CELEX-nr: 31988L0077 31999L0096
Ändring, SFS 2001:89
Rubrik: Förordning (2001:89) om ikraftträdande av vissa bestämmelser i lagen (2000:1431) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
Omfattning: ikrafttr. av 2000:1431 såvitt avser 11, 17, 21, 22, 23 §§
Ikraft: 2001-04-01
Ändring, SFS 2001:570
Rubrik: Lag (2001:570) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
Omfattning: ändr. 2, 5, 6, 7, 9, 14, 17 a, 32 §§
Ikraft: 2001-10-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:95, bet. 2000/01:TU15, rskr. 2000/01:252
Ändring, SFS 2002:579
Rubrik: Lag (2002:579) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
Omfattning: ändr. 31 §
Ikraft: 2003-05-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:130, bet. 2001/02:TU13, rskr. 2001/02:280
Ändring, SFS 2003:550
Rubrik: Lag (2003:550) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
Omfattning: ändr. 34 §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:49, bet. 2002/03:LU17, rskr. 2002/03:222
Ändring, SFS 2003:721
Rubrik: Lag (2003:721) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
Omfattning: ändr. 3, 4, 12 §§
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2006:236
Rubrik: Lag (2006:236) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
Omfattning: ändr. 6, 7, 12, 15, 17 a, 23, 25, 27, 35 §§, rubr. närmast före 25 §; ny 2 a §
Ikraft: 2006-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:65, bet. 2005/06:SkU15, rskr. 2005/06:167
Ändring, SFS 2006:474
Rubrik: Lag (2006:474) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
Omfattning: ändr. 2 a, 6 §§
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:167, bet. 2005/06:SkU27, rskr. 2005/06:290
Ändring, SFS 2008:478
Rubrik: Lag (2008:478) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
Omfattning: upph. 16, 20, 33 §§; ändr. 11, 17, 17 a, 19, 21, 22, 23, 24, 27 §§, rubr.närmast före 24 §
Ikraft: 2008-10-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:79, bet. 2007/08:SkU29, rskr. 2007/08:187, EGTL36/1988 s33, EUTL275/2005 s1, EGTL40/1996 s1
CELEX-nr: 31988L0077, 32005L0055, 31996L0001
Ändring, SFS 2008:759
Rubrik: Förordning (2008:759) om ikraftträdande av lagen (2008:478) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
Omfattning: ikrafttr. av 2008:478
Ändring, SFS 2008:1368
Rubrik: Lag (2008:1368) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
Omfattning: ändr. 32 §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94
Ändring, SFS 2011:289
Rubrik: Lag (2011:289 ) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2011-04-15
Förarbeten: Prop. 2010/11:52, bet. 2010/11:SkU27, rskr. 2010/11:184
Ändring, SFS 2011:1389
Rubrik: Lag (2011:1389) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
Omfattning: ändr. 34 §
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2012:216
Rubrik: Lag (2012:216) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2012-06-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:80, bet. 2011/12:TU8, rskr. 2011/12:195, EUTL300/2009 s51
CELEX-nr: 32009R1071
Ändring, SFS 2012:410
Rubrik: Lag (2012:410) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
Omfattning: ändr. 17, 17 a, 19, 21, 22 §§
Ikraft: 2015-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:43, bet. 2011/12:SkU9, rskr. 2011/12:169
Ändring, SFS 2014:669
Rubrik: Lag (2014:669) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2014:1324
Rubrik: Förordning (2014:1324) om ikraftträdande av lagen (2012:410) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
Omfattning: ikrafttr. av 2012:410
Ändring, SFS 2014:1414
Rubrik: Lag (2014:1414) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 2015-01-02
Förarbeten: Prop. 2013/14:232, bet. 2014/15:JuU3, rskr. 2014/15:23
Ändring, SFS 2019:155
Rubrik: Lag (2019:155) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
Omfattning: ändr. 11, 21 §§
Ikraft: 2019-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:32, bet. 2018/19:SkU9, rskr. 2018/19:152
Ändring, SFS 2019:282
Rubrik: Förordning (2019:282) om ikraftträdande av lagen (2019:155) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
Omfattning: ikrafttr. av 2019:155