Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:882 · Visa fulltext
Förordning (1996:882) om myndigheters årsredovisning m.m.
Departement: Finansdepartementet BA5
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Upphävd: 2001-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1202
Rubrik: Förordning (1996:1202) om ändring i förordningen (1996:882) om myndigheters årsredovisning
Omfattning: ändr. 6, 12, 20, 21 §§
Ändring, SFS 1997:1004
Rubrik: Förordning (1997:1004) om ändring i förordningen (1996:882) om myndigheters årsredovisning m.m.
Omfattning: ändr. 14, 15 §§
Ikraft: 1998-01-01
Ändring, SFS 1998:444
Rubrik: Förordning (1998:444) om ändring i förordningen (1996:882) om myndigheters årsredovisning m.m.
Omfattning: ändr. 9, 23 §§
Ikraft: 1998-07-01
Ändring, SFS 1999:36
Rubrik: Förordning (1999:36) om ändring i förordningen (1996:882) om myndigheters årsredovisning m.m.
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1999-04-01
Ändring, SFS 2000:605
Omfattning: upph.