Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:1619 · Visa fulltext
Rättshjälpslag (1996:1619)
Departement: Justitiedepartementet DOM
Ikraft: 1997-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55
Ändring, SFS 1999:63
Rubrik: Lag (1999:63) om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)
Omfattning: ändr. 4, 6, 23, 24, 38 §§
Ikraft: 1999-04-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:10, bet. 1998/99:JuU6, rskr. 1998/99:132
Ändring, SFS 2000:273
Rubrik: Lag (2000:273) om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)
Omfattning: ändr. 5, 23 §§
Ikraft: 2000-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:59, bet. 1999/2000:JuU14, rskr. 1999/2000:187
Ändring, SFS 2004:738
Rubrik: Lag (2004:738) om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)
Omfattning: ändr. 2, 39 §§; nya 22 a, 22 b, 22 c, 22 d §§, rubr. närmast före 22 a §
Ikraft: 2004-11-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:87, bet. 2003/04:JuU27, rskr. 2003/04:247, EGTL026/2003 s41, EGTL032/2003 s15
CELEX-nr: 32003L008, 32003L0008R(1)
Ändring, SFS 2005:75
Rubrik: Lag (2005:75) om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)
Omfattning: ändr. 45, 46 §§
Ikraft: 2005-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:41, bet. 2004/05:JuU10, rskr. 2004/05:159
Ändring, SFS 2006:553
Rubrik: Lag (2006:553) om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:124, bet. 2005/06:LU35, rskr. 2005/06:286
Ändring, SFS 2006:724
Rubrik: Lag (2006:724) om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2009:1253
Rubrik: Lag (2009:1253) om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)
Omfattning: ändr. 26, 27, 29 §§
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:232, bet. 2009/10:JuU6, rskr. 2009/10:65
Ändring, SFS 2011:605
Rubrik: Lag (2011:605) om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)
Omfattning: ny 2 a §
Ikraft: 2011-06-18
Förarbeten: Prop. 2010/11:120, bet. 2010/11:CU24, rskr. 2010/11:260, EUTL7/2009 s1
CELEX-nr: 32009R0004
Ändring, SFS 2011:1213
Rubrik: Lag (2011:1213) om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)
Omfattning: ändr. 32, 35 §§
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:164, bet. 2011/12:CU4, rskr. 2011/12:30
Ändring, SFS 2011:1383
Rubrik: Lag (2011:1383) om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2012:449
Rubrik: Lag (2012:449) om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)
Omfattning: ändr. 2 a §
Ikraft: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:110, bet. 2011/12:CU25, rskr. 2011/12:220, EUTL7/2009 s1, EUTL192/2011 s51
CELEX-nr: 32009R0004, 22011A0722
Ändring, SFS 2014:252
Rubrik: Lag (2014:252) om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:77, bet. 2013/14:JuU20, rskr. 2013/14:210
Ändring, SFS 2014:329
Rubrik: Förordning (2014:329) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av EU:s tillträde till Haagkonventionen av den 23 november 2007 om internationell indrivning av underhåll till barn och andra familjemedlemmar
Omfattning: ikrafttr. av 2012:449
Ändring, SFS 2016:214
Rubrik: Lag (2016:214) om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2016-09-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159
Ändring, SFS 2016:682
Rubrik: Lag (2016:682) om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2016-11-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:125, bet. 2015/16:CU19, rskr. 2015/16:235