Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:1512 · Visa fulltext
Lag (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1997-12-31 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:44, bet. 1996/97:SkU12, rskr. 1996/97:38
Ändring, SFS 1997:658
Rubrik: Förordning (1997:658) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 1997:920
Rubrik: Lag (1997:920) om ändring i lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1998-01-31
Förarbeten: Prop. 1997/98:32, bet. 1997/98:SkU12, rskr. 1997/98:34
Ändring, SFS 1998:7
Rubrik: Förordning (1998:7) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna
Omfattning: ikrafttr. av 1997:920
Ändring, SFS 1999:639
Rubrik: Lag (1999:639) om ändring i lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 1998/99:82, bet. 1998/99:SkU16, rskr. 1998/99:184
Ändring, SFS 1999:999
Rubrik: Lag (1999:999) om ändring i lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna
Omfattning: nuvarande bil. betecknas bil. 1; ny bil. 2
Ikraft: 1999-12-31 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:17, bet. 1999/2000:SkU9, rskr. 1999/2000:67
Ändring, SFS 1999:1000
Rubrik: Lag (1999:1000) om ändring i lagen (1999:639) om ändring i lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna
Omfattning: ändr. 1 §, ikrafttr.best. till 1999:936
Ikraft: 1999-12-31
Förarbeten: Prop. 1999/2000:17, bet. 1999/2000:SkU9, rskr. 1999/2000:67
Ändring, SFS 1999:1184
Rubrik: Förordning (1999:1184) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna
Omfattning: ikrafttr. av 1999:999 och 1999:1000
Ändring, SFS 2000:1165
Rubrik: Lag (2000:1165) om ändring i lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna
Omfattning: ny 4 p övergångsbest.
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:1, bet. 2000/01:FiU1, rskr. 2000/01:36
Ändring, SFS 2001:411
Rubrik: Lag (2001:411) om ändring i lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna
Omfattning: ändr. 4 p övergångsbest.
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:89, bet. 2000/01:SkU22, rskr. 2000/01:237
Ändring, SFS 2001:1054
Rubrik: Lag (2001:1054) om ändring i lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna
Omfattning: ändr. 4 p övergångsbest.
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:1, bet. 2001/02:FiU1, rskr. 2001/02:34
Ändring, SFS 2002:964
Rubrik: Lag (2002:964) om ändring i lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna
Omfattning: ändr. 4 p övergångsbest.
Ikraft: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:1, bet. 2002/03:FiU1, rskr. 2002/03:24
Ändring, SFS 2002:982
Rubrik: Lag (2002:982) om ändring i lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna
Omfattning: ändr. 1 §; ny bil. 3
Förarbeten: Prop. 2002/03:16, bet. 2002/03:SkU6, rskr. 2002/03:39
Ändring, SFS 2003:826
Rubrik: Lag (2003:826) om ändring i lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna
Omfattning: ändr. p 4 övergångsbest.
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:1, bet. 2003/04:FiU1, rskr. 2003/04:42
Ändring, SFS 2004:639
Rubrik: Lag (2004:639) om ändring i lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna
Omfattning: ändr. 1 §; ny bil. 4
Ikraft: 2004-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:149, bet. 2003/04:SkU31, rskr. 2003/04:269
Ändring, SFS 2004:1053
Rubrik: Lag (2004:1053) om ändring i lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna
Omfattning: ändr. p 4 övergångsbest.
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:1, bet. 2004/05:FiU1, rskr. 2004/05:47
Ändring, SFS 2005:891
Rubrik: Lag (2005:891) om ändring i lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nodiska länderna
Omfattning: ändr. p 4 övergångsbest.
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:1, bet. 2005/06:FiU1, rskr. 2005/06:34
Ändring, SFS 2006:1331
Rubrik: Lag (2006:1331) om ändring i lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna
Omfattning: ändr. p 4 övergångsbest.
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:FiU1, rskr. 2006/07:9
Ändring, SFS 2007:767
Rubrik: Lag (2007:767) om ändring i lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna
Omfattning: upph. p 4 övergångsbest.; ny 6 §
Ikraft: 2007-12-15
Förarbeten: Prop 2007/08:3, bet. 2007/08:SkU4, rskr. 2007/08:3
Ändring, SFS 2008:653
Rubrik: Lag (2008:653) om ändring i lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan den nordiska länderna
Omfattning: ändr. 1 §, bil. 1; ny 7 §
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:146, bet. 2007/08:SkU31, rskr. 2007/08:239
Ändring, SFS 2008:1415
Rubrik: Förordning (2008:1415) om ikraftträdande av lagen (2008:653) om ändring i lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna
Omfattning: ikrafttr. av 2008:653
Ändring, SFS 2011:1382
Rubrik: Lag (2011:1382) om ändring i lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna
Omfattning: upph. 3 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2019:604
Rubrik: Lag (2019:604) om ändring i lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna
Omfattning: ändr. 1 §, bil.
Ikraft: 2019-12-31 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:126, bet. 2019/20:SkU2, rskr. 2019/20:6
Ändring, SFS 2019:788
Rubrik: Förordning (2019:788) om ikraftträdande av lagen (2019:604) om ändring i lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna
Omfattning: ikrafttr. av 2019:604