Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:1510 · Visa fulltext
Lag (1996:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1998-12-31 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:43, bet. 1996/97:SkU11, rskr. 1996/97:37
Ändring, SFS 1998:159
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 2010:1460
Rubrik: Lag (2010:1460) om ändring i lagen (1996:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg
Omfattning: ändr. 1 §, bil.
Ikraft: 2011-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:10, bet. 2010/11:SkU8, rskr. 2010/11:16
Ändring, SFS 2011:992
Rubrik: Förordning (2011:992) om ikraftträdande av lagen (2010:1460) om ändring i lagen (1996:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg
Omfattning: ikrafttr. av 2010:1460
Ändring, SFS 2011:1380
Rubrik: Lag (2011:1380) om ändring i lagen (1996:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg
Omfattning: upph. 3 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29