Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:1189 · Visa fulltext
Anslagsförordning (1996:1189)
Departement: Finansdepartementet BA5
Ikraft: 1997-01-01
Upphävd: 2011-04-01
Ändring, SFS 1997:959
Rubrik: Förordning (1997:959) om ändring i anslagsförordningen (1996:1189)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1998-01-01
Ändring, SFS 1998:443
Rubrik: Förordning (1998:443) om ändring i anslagsförordningen (1996:1189)
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 1998-07-01
Ändring, SFS 1999:112
Rubrik: Förordning (1999:112) om ändring i anslagsförordningen (1996:1189)
Omfattning: ändr. 11 §; ny 11 a §
Ikraft: 1999-04-01
Ändring, SFS 2000:609
Rubrik: Förordning (2000:609) om ändring i anslagsförordningen (1996:1189)
Omfattning: ändr. 7, 20 §§
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2006:1103
Rubrik: Förordning (2006:1103) om ändring i anslagsförordningen (1996:1189)
Omfattning: ändr. 17, 21, 22, 25, 26, 27 §§
Ikraft: 2007-01-01
Ändring, SFS 2006:1311
Rubrik: Förordning (2006:1311) om ändring i anslagsförordningen (1996:1189)
Omfattning: ändr. 20 §; ny 20 a §, rubr. närmast före 19, 20, 20 a §§
Ikraft: 2007-01-01 överg.best
Ändring, SFS 2008:1431
Rubrik: Förordning (2008:1431) om ändring i anslagsförordningen (1996:1189)
Omfattning: ändr. 16 §; ny 16 a §
Ikraft: 2009-02-01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:223
Omfattning: upph.