Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:1152 · Visa fulltext
Lag (1996:1152) om handel med läkemedel m.m.
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:27, bet. 1996/97:SoU5, rskr. 1996/97:58
Upphävd: 2009-07-01
Ändring, SFS 1999:45
Rubrik: Lag (1999:45) om ändring i lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m.
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1999-04-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:3, bet. 1998/99:SoU5, rskr. 1998/99:139
Ändring, SFS 1999:1356
Rubrik: Lag (1999:1356) om ändring i lagen (1996:1152) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:1, utg.omr. 9, bet. 1999/2000:SoU1, rskr. 1999/2000:93
Ändring, SFS 2005:313
Rubrik: Lag (2005:313) om ändring i lagen (1996:1152) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237
Ändring, SFS 2006:256
Rubrik: Lag (2006:256) om ändring i lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m.
Omfattning: ändr. 4, 7 §§
Ikraft: 2006-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:70, bet. 2005/06:SoU15, rskr. 2005/06:198, EUTL136/2004 s1
CELEX-nr: 32004R0726
Ändring, SFS 2007:249
Rubrik: Lag (2007:249) om ändring i lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:78, bet. 2006/07:SoU12, rskr. 2006/07:153
Ändring, SFS 2007:1457
Rubrik: Lag (2007:1457) om ändring i lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m.
Omfattning: ny 5 a §
Ikraft: 2008-03-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:17, bet. 2007/08:SoU7, rskr. 2007/08:107
Ändring, SFS 2008:657
Rubrik: Lag (2008:657) om ändring i lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m.
Omfattning: nya 6 a, 6 b, 6 c, 6 d §§, rubr. närmast före 6 b §
Ikraft: 2008-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:142, bet. 2007/08:SoU20, rskr. 2007/08:255
Ändring, SFS 2009:81
Rubrik: Lag (2009:81) om ändring i lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m.
Omfattning: ändr. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2009-05-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:64, bet. 2008/09:SoU6, rskr. 2008/09:168
Ändring, SFS 2009:366
Omfattning: upph.
Ändring, SFS 2009:823
Rubrik: Lag (2009:823) om ändring i lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m.
Omfattning: upph. genom 2010:271
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2010:271
Rubrik: Lag (2010:271) om upphävande av lagen (2009:823) om ändring i lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m.
Omfattning: upph. 2009:823
Förarbeten: Prop. 2009/10:96, bet. 2009/10:SoU10, rskr. 2009/10:222