Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:1150 · Visa fulltext
Lag (1996:1150) om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m.
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:27, bet. 1996/97:SoU5, rskr. 1996/97:58, EGTL149/71 s416
CELEX-nr: 371L1408
Upphävd: 2002-10-01
Ändring, SFS 1997:793
Rubrik: Lag (1997:793) om ändring i lagen (1996:1150) om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m.
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1997-12-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:155, bet. 1997/98:SfU3, rskr. 1997/98:25
Ändring, SFS 1999:263
Rubrik: Lag (1999:263) om ändring i lagen (1996:1150) om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1999-06-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:106, bet. 1998/99:SoU14, rskr. 1998/99:209
Ändring, SFS 1999:287
Rubrik: Lag (1999:287) om ändring i lagen (1996:1150) om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m.
Omfattning: ny 4 a §
Ikraft: 1999-06-01
Förarbeten: Bet. 1998/99:SoU14, rskr. 1998/99:209
Ändring, SFS 1999:823
Rubrik: Lag (1999:823) om ändring i lagen (1996:1150) om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m.
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:119, bet. 1999/2000:SfU3, rskr. 1999/2000:12
Ändring, SFS 2000:357
Rubrik: Lag (2000:357) om ändring i lagen (1996:1150) om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:56, bet. 1999/2000:SoU11, rskr. 1999/2000:195
Ändring, SFS 2002:160
Omfattning: upph.