Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:896 · Visa fulltext
Lag (1995:896) med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1996
Departement: Finansdepartementet BA
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:150 (bil.1), bet. 1994/95:FiU19, rskr. 1994/95:416