Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:336 · Visa fulltext
Förordning (1995:336) med anledning av vissa åtaganden inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 1995-05-15
Ändring, SFS 2002:337
Rubrik: Förordning (2002:337) om ändring i förordningen (1995:336) med anledning av vissa åtaganden inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)
Omfattning: ändr. 1, 6, 7, 13, 15, 16, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 §§
Ikraft: 2002-07-01
Ändring, SFS 2005:53
Rubrik: Förordning (2005:53) om ändring i förordningen (1995:336) med anledning av vissa åtaganden inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)
Omfattning: ändr. 1, 4, 23, 24, 25, 26 §§, rubr. närmast före 23, 24, 26 §§; ny 32 §
Ikraft: 2005-04-01
Ändring, SFS 2013:942
Rubrik: Förordning (2013:942) om ändring i förordningen (1995:336) med anledning av vissa åtaganden inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2014-01-01