Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:1536 · Visa fulltext
Lag (1995:1536) om provverksamhet avseende hushålls- och bostadsuppgifter
Departement: Finansdepartementet F
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:90, bet. 1995/96:FiU6, rskr. 1995/96:117
Tidsbegränsad: 2001-10-01
Ändring, SFS 1999:1047
Rubrik: Lag (1999:1047) om ändring i lagen (1995:1536) om provverksamhet avseende hushålls- och bostadsuppgifter
Omfattning: ändr. ikrafttr.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:8, bet. 1999/2000:FiU9, rskr. 1999/2000:48